Hlavní navigace

Jsou distribuce to co chceme?

20. 2. 2008 15:18 (aktualizováno) tomfi

Článek je zamyšlením nad tím co vlastně lze změnit na politice releasů linuxových distribucí aby nám lépe vyhovovali a vznikl původně jako příliš dlouhý příspěvek (PDP) do Optimální délka vývojového cyklu. V diskusi prosím o komentáře, protože prezentuji pouze svůj současný názor, nikoliv nějaké nepřesné dogma.

V současném způsobu tvorby releasů je vydána distribuce linuxu jako komplet (rozumíme distribuce, tedy něco co obsahuje zároveň OS a aplikace). Konkrétní distribuce(respektive její release) má určité množství aplikací v určité verzi, které jsou její součástí. V tomto modelu předpokládám, že po celý vývojový cyklus se budou aplikace chovat stejně, budou součástí ditribuce po celou dobu, a budou se pouze opravovat chyby v aplikacích a dalších součástech distribuce.

Tenhle model uspokojí všechny v případě, že je vývoj jakš takš pomalý, vydávání nových verzí programů je synchronizované, nebo je vydávání releasů tak rychlé, že si rozdílu mezi načasováním nevšimne. V případě že je vývoj softwaru hodně rychlý a my zrychlit vydávání releasů změnit nemůžeme, nebo nechceme, je nutné volit kompromis mezi tím co je součástí distribuce a o co se bude uživatel starat sám, protože interval vydávání distribucí není schopen pokrýt požadavky na aktuálnost.

Pomalejší tempo vydávání releasů
Možná, že časem vydávání distribucí nasadí pomalejší tempo, ke spokojenosti administrátorů, kterí získají větší návratnost investice:). Pomalejší tempo již tady ale bylo ,například u woodyho, a né všichni z toho byli nadšeni (stejně jsem používal Sarge testing ;) ), takže dle mého ještě ten čas na zpomalení nenastal. Teď pozorujeme něco co bych označil boomem rozvoje aplikací pro linux a dosavadní způsob organizace distribucí releasů a uživatelů bude muset tento stav reflektovat. Má se tedy zvětšit rychlost vydávání releasů? Mnoho uživatelů chce mít k dispozici to nejnovější, ale kdo to má udržovat v chodu, když se bude pole boje měnit každý 3 měsíce.Takže pomaleji? … říkám uživatel spíše ne, administrátor spíše ano, ale ne tak dlouho jako u woodyho. Mnoho distribucí se takto již chová.

Změna rozsahu distribuce
Druhým způsobem jak vyřešit konflikt mezi rychlým vydáváním releasů a stárnutím softwaru je nechat méně věcí v distribuci (aby se zachovala určitá neměnnost, kterou očekáváme u aplikací, které v releasu jsou) a ostatní aplikace nechat na vůli uživatele = nic mu nezaručovat, pak se uživatel sám rozhodne v jakých verzích co chce mít. Tento model bude jasně naznačovat co má uživatel dělat, když chce mít nový program … rozdíl oproti nynějšímu modelu by byl, že by část lidí nadávala, že „to v distribuci není a musí se o to starat“, ovšem to by byla větší část uživatelů, než když se o více programů stará distribuce a na uživateli je rozhodnutí jestli chce používat to co je v distribuci, nebo nejnovější (protože možnost upgradovat software ve stávajícím modelu není zakázána). Mezikrokem je pak backportování. Závěr: ano zachovat šíři programů co největší, ale nebrat uživateli právo užívat i software novější, v případě že se rozhodne o něj nějak sám postarat. To tu už také máme.

Ignorovat zachování zpětné kompatibility
distribuce se může chovat i tak, že dlabe na pohodlnost uživatele a rovnou mu smaží nejnovější věci v takové podobě kdy se řekne „tato distribuce je distribucí proto že jednotlivé části distribuce jsou shopny spolu pracovat, víc od nás nečekejte. Pak taková distribuce může jet přesně na vlně "bleading edge“(nebo o specifikovaný čas opožděně) se všemi výhodami a nevýhodami tohoto modelu… taková distribuce ale musí počítat s tím, že nic není stabilní a tudíž je nutné mnoho částí distribuce(těch které jsou na sobě nějak závislé) přizpůsobovat, tedy kompilovat, z hlediska uživatele učit se novým verzím programů, řešit rozdíly konfiguračních souborů( a nejenom těch) při přechodech mezi upgrady atd… i to už tady máme.

Závěr
Máme tu další dovod proč existuje více distribucí linuxu. Každý má jiné požadavky z hlediska politiky releasů a tyto požadavky nelze jednoznačně shrnout a říci toto je jediný a správný model, který vyhovuje všem bez rozdílu věku i náboženství :) … Nicméně i to tady již taky máme, a jestli konkrétně takový model hledáte, pak uspokojení svých požadavků asi hledáte na špatném webu :)

Sdílet