Hlavní navigace

Snadné stahování z rapidshare v konzoli (drobná aktualizace)

20. 4. 2009 8:34 (aktualizováno) Murděj Ukrutný

Kdo z vás stahoval někdy z rapidshare ví, že s free účtem je to činnost trochu otravná, hlavně když je soubor rozdělený na více partů. Ale protože jsem velmi líný, vytvořil jsem jsem si jednoduchou aplikaci, která zvládne z rapidshare stahovat jen s minimální námahou.

Instalace:

Aplikaci si můžete stáhnout jako deb balíček z http://code.google.com/p/rdl-php/downloads/list

Instaluje se jako běžný deb balíček:

sudo dpkg -i rdl_1.0.1_all.deb sudo apt-get -f install

nebo můžete použít pro instalaci nějaké grafické klikátko.

Aplikace se skládá ze dvou částí stahovače a ovladače, a teď už k tomu jak jak si něco stáhnout:

Přidání souborů do fronty:

Spusťte v konzoli příkaz „ rdlctl a “ a poté můžete zadat odkazy ke stažení. Zadávání ukončíte stiskem  Ctrl+D.

Stažení souborů

Nejprve přejděte do adresáře kam chcete soubory uložit například příkazem cd. Poté spusťte příkaz rdlserver. Ten stáhne všechny odkazy co máte ve frontě.

Příklad

imp@giediprime:~$ rdlctl a http://rapidshare.com/files/175585460/yofrankie_bge.part01.rar.html Pridano: http://rapidshare.com/files/175585460/yofrankie_bge.part01.rar.html http://rapidshare.com/files/175589321/yofrankie_bge.part02.rar.html Pridano: http://rapidshare.com/files/175589321/yofrankie_bge.part02.rar.html http://rapidshare.com/files/175593133/yofrankie_bge.part03.rar.html Pridano: http://rapidshare.com/files/175593133/yofrankie_bge.part03.rar.html http://rapidshare.com/files/175596681/yofrankie_bge.part04.rar.html Pridano: http://rapidshare.com/files/175596681/yofrankie_bge.part04.rar.html http://rapidshare.com/files/175600546/yofrankie_bge.part05.rar.html Pridano: http://rapidshare.com/files/175600546/yofrankie_bge.part05.rar.html http://rapidshare.com/files/175603982/yofrankie_bge.part06.rar.html Pridano: http://rapidshare.com/files/175603982/yofrankie_bge.part06.rar.html http://rapidshare.com/files/175607835/yofrankie_bge.part07.rar.html Pridano: http://rapidshare.com/files/175607835/yofrankie_bge.part07.rar.html http://rapidshare.com/files/175624515/yofrankie_bge.part08.rar.html Pridano: http://rapidshare.com/files/175624515/yofrankie_bge.part08.rar.html imp@giediprime:~$ cd Dokumenty/ imp@giediprime:~$ rdlserver Try download http://rapidshare.com/files/175585460/yofrankie_bge.part01.rar.html c 2 var c=35; Downloading yofrankie_bge.part01.rar c 35 Saving to: yofrankie_bge.part01.rar % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current . Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed 20 24.4M   20 5052k    0     0   213k      0  0:01:57  0:00:23  0:01:34  221k

Teď už se soubory stahují. Už během stahování můžete do fronty přidávat další odkazy ke stažení.

Stav fronty

Jak „jde“ stahování se můžete podívat příkazem rdlctl l . Výstup příkazu může vypadat například takto:

imp@giediprime:~/Dokumenty$ rdlctl l 15.   qeue "http://rapidshare.com/files/175593133/yofrankie_bge.part03.rar.html" 16.   qeue "http://rapidshare.com/files/175596681/yofrankie_bge.part04.rar.html" 17.   qeue "http://rapidshare.com/files/175600546/yofrankie_bge.part05.rar.html" 18.   qeue "http://rapidshare.com/files/175603982/yofrankie_bge.part06.rar.html" 19.    err "http://rapidshare.com/files/175607835/yofrankie_bge.part07.rar.html" 20.    err "http://rapidshare.com/files/175624515/yofrankie_bge.part08.rar.html" 13.     ok "http://rapidshare.com/files/175585460/yofrankie_bge.part01.rar.html" 14.     dl "http://rapidshare.com/files/175589321/yofrankie_bge.part02.rar.html"

Jako první je na řádku id odkazu. Další je údaj o o stavu:

  • qeue – čeká ve frontě na stažení
  • ok – soubor je stažený
  • err – nepodařilo se soubor stáhnout
  • dl – soubor se právě stahuje

Třetí údaj je odkaz ke stažení.

Nové stažení souboru

Někdy je potřeba soubor stáhnout znovu, třeba proto že se nestáhnul celý nebo se vlivem výpadku internetu nebo služby rapidshare dostal do stavu err. Soubory které nejsou ve stavu qeue se už znovu nestahují takže je potřeba změnit stav znovu na qeue. Toto se provádí přikazem:

rdlctl s nový_stav id ...

Nové stažení všech chybných souborů:

rdlctl s qeue err

Takže pro výše zobrazený příklad by se obnovení stahování partu 07 a 08 se provede takto:

rdlctl s qeue 19 20

Trochu pořádku do chaosu

Pokud budete stahovat častěji bude se vám určitě hodit seskupování odkazů do skupin. To provedete tak že před zadáním odkazů zadáte

@g Název skupiny

Všechny následující odkazy se zařadí do skupiny.

Pár technických informací

Aplikace je naprogramována v php, spouští se pomocí php-cli. Fronta odkazů se uchovává v sqlite databázi, uložena je v ~/.rdl/downloads.sqlite. Pro stažení se používá php extension php-curl.

A co vy, jak stahujete z rapidshare?

Sdílet