Hlavní navigace

Střípky solárního barona 04 - Vyhodnocení návratnosti

19. 1. 2024 12:03 (aktualizováno) Great Lama

Střípky solárního barona 04 – Vyhodnocení návratnosti

Po delší odmlce si dnes povíme o návratnosi investice do FVE.

Dnešní článek má dva cíle 

 1. Spočítat návratnost z reálných dat z více než dvouletého provozu FVE.
 2. Vyhodnotit správnost počátečních odhadů návratnosti. Viz Návratnost FVE v R

FVE byla realizována tak jak je popsáno v článku Návratnost FVE v R.

ČEZ – elektřina pro soláry

Celé povídání se bude točit kolem virtuální baterie ČEZ nazývané „Elektřina pro soláry“.

Nevýhody

 • O 100 Kč vyšší měsíční paušální poplatek – pozor v době psaní článku je pro nové klienty paušální poplatek 423Kč tedy o cca o 300Kč vyšší než u standardních tarifů. Za takových podmínek by v mém případě virtuální baterie nedávala ekonomický smysl na trhu existoval vhodněší produkt.
 • První vyúčtování nemusí být 365 dní, může být tedy problém virtuální baterii vyčerpat (celé léto, ale jenom půlka zimy)

Výhody

 • Virtuální baterie, přetoky nepropadnou peklu
 • Nižší cena za kWh

Po prvním zhruba půl roce provozu FVE, tedy během podzimu a zimy 2021 a jara 2022, jsem jel na standardní tarif ČEZ. Jinými slovy jsem přebytky dával ČEZu zadarmo. Reálně v období od podzimu do jara (během topné sezóny) žádné přebytky nejsou. Takže přechod by znamenal pouze navýšení měsíčního poplatku o 100 Kč.

Předpoklad téměř nulových přetoků v odbobí 11.10.2021 až 24. 3. 2022 se potvrdil, viz data z distribučního portálu ČEZ.

vyroba_zacatek_graf

vyroba_zacatek_suma

Za 5 měsíců jsem dodal do sítě cca 95kWh v ceně odhadem 95*3.2=304Kč, paušální poplatek by ale za stejné období činil 500Kč.

Část přetoků je způsobena nedokonalou regulací wattrouteru, část (vysoké hodnoty) je dána nevhodným souběhem slunečního svitu a provozu kotle na dřevo. 

Metrika

Energie se pro moje vyhodnocení dělí do tří skupin

 • Okamžitě spotřebovaná – nejlepší případ
 • Uložená a vybraná z virtuální baterie – pořád ok
 • Uložená do vitruální baterie ale nevybraná – propadlo peklu

Okamžitě spotřebovaná

Jedná se ideální stav. Vše co panely vyrabí se současně spotřebovává v domě. To představuje úsporu ceny. 

 • Silové elektřiny
 • Distribuce elektřiny
 • Daň z elektřiny
 • Systémové služby
 • Podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (POZE)

Poznámka: Pro část roku 2022 a celý rok 2023 je cena POZE = 0 Kč.

Energii vypočítám jako rozdíl výroby energie naměřené měničem a energie dodané do sítě uvedené na vyúčtování

Uložená a vybraná z vitruální baterie

Tento případ je ekonomicky téměř stejný jako předchozí, úspora je pouze v položce silová elektřina (řádky ceníku 1 nebo 2). 

S virtuální baterií se u ČEZ pojí  nárůst paušálního měsičního poplatku – v mém případě se jedná o 100 Kč měsíčně.

Hodnota energie je uvedena ve vyúčtování.

Uložená do virtuální baterie, ale nevybraná

Ekonomicky je tento případ nejhorší, úspora je čistá nula za každou uloženou kilowathodinu. 

Pochopitelně mě může hřát (ale pouze u srdce), že elektrika nezůstala na střeše, ale pomohla planetě.

Opět se jedná o údaj z vyúčtování (dodaná – započtená).

Porovnání

V následující tabulce je uvedeno jak jednotlivé případy vycházejí z finančního hlediska.

Ceny pro rok 2023
Řádky Cena 2023
Okamžitě spotřebovaná 2+5+21+22+30 3.7 Kč/kWh
Uložená a vybraná z vitruální baterie 2 3.2 Kč/kWh
Uložená do virtuální baterie, ale nevybraná 0 Kč/kWh

Validace dat z měniče

Z údajů v následujících kapitolách vyplývá, že měnič hlásí roční vyrobenou energii o cca 30% vyšší, než jsou hodnoty predikované. 

Zkusíme ověřit jestli měnič „nekecá“. Ověření provedeme porovnáním denní vyrobené energie hlášené měničem proti datům o energii dodané do sítě z distribučního portálu ČEZ. Porovnání bohužel nejde udělat 1:1, protože i běhěm letni dovolené byla v provozu lednice, akvárium a terárium. Odhad jejich spotřeby je 2 kWh.

Ve zvolený den měnič hlásí výrobu 22.7 kWh, data z distribučního porálu ukazují 20.8kWh. Data z meniče tedy nejsou (v tento jeden den) úplně mimo realitu a v dalším textu jim budu věřit. 

2021

Zúčtovací období ČEZu se bohužel neshoduje s kalendářním rokem. Jako rok 2021 beru období od spuštění elektrárny do konce ledna. Tedy 11. 10. 2021 – 31. 1. 2022

Dle dat z měniče FVE vyrobila cca 0.73 MWh

Jedná se o období se standardním tarifem, tedy bez virtuální baterie. Pro jednoduchost počítám všechnu elektřinu jako okamžitě spotřebovanou.

2022

V roce 2022 jsem přešel na tarif Elektřina pro soláry s fixovanou cenou na tři roky. Aby situace nebyla jednoduchá tak fixovaná je pouze obchodní cena (silová elektřina), distibuční poplatky a spol se mění nehledě na fix.

Období od 1.2.2022 až 31.12.2022

Dle dat z měniče FVE vyrobila cca 5.3MWh

Úspora díky virtuální baterii činila dle vyúčtování cca 4600Kč bez DPH, tedy cca 5566 Kč s DPH

Pravidelné platby za využívání virtuální baterie činily 1200 Kč.

Z virtuální baterii se mi bohužel nepodařilo vyčerpat všechnu energii. Ukládal jsem celé léto, ale vybíral jsem jen na konci roku (na začátku roku jsem ještě neměl tarif s virtuální baterií. Dle vyúčtování jsem z baterie vyčerpal 1.7 MWh.

Nevyčerpáno tedy zůstalo 0.57 MWh.

Z výše uvedeného vyplývá, že okamžitě spotřebovaná energie činila 5.3 – 2.3 = 3 MWh

Pro jednoduchost budu uvažovat cenu v nízkém tarifu.

POZE platil stát od listopadu, pro jednoduchost budu počítat, že jsem POZE platil celý rok.

2023

V roce 2023 se konečně srovnal kalendářní rok se zúčtovacím obdobím. Období od 1.1.2023 až 31.12.2023

Dle dat z měniče FVE vyrobila cca 5.2MWh

Dle vyúčtování jsem do baterie uložil 2.47MWh a všechny jsem je vybral. Peklu tedy nepropadlo nic.

Z výše uvedeného vyplývá, že okamžitě spotřebovaná energie činila 5.2 – 2.47 = 2.73 MWh

POZE hradil stát celý rok

Vyhodnocení

Rok Okamžítě spotřebovaná Uložená a vybraná Propadlá Trvalé platby Suma
2021 730 kWh 0 kWh 0 kWh   2190 Kč
3 Kč/kWh 0 Kč/kWh 0  
2190 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
2022 3000 kWh 1700 kWh 570 kWh   16959 Kč
4.2 Kč/kWh 3.3 Kč/kWh 0  
12600 Kč 5559 Kč 0 Kč –1200 Kč
2023 2720 kWh 2480 kWh 0 kWh   16702 Kč
3.6 Kč/kWh 3.3 Kč/kWh 0  
9792 Kč 8109.6 Kč 0 Kč –1200 Kč
Suma 35851 Kč

Závěr

Při porovnání s úvodní analýzou je vidět, že do sítě jsem dodal více energie než jsem očekával (pesimistický předpoklad 2MWh, realita 2.4MWh). Očekával jsem špíše opačný poměr. Poměr vlastní spotřeba vs vitruální baterie je přibližně 50:50.

Dále se z dat z měniče zdá, že elektrárna vyrobila více, než byl teoretický předpoklad.

Vlastní návratnost je výrazně lepší než v úvodní analýza. Je to dáno jednak lehkým nárůstem ceny elektřiny, ale hlavně použitím virtuální baterie, kdy předpokládaná úspora byla 0.8 Kč/kWh a reálná je 3.2 Kč/kWh.

Díky popsaným vlivům je při současných cenách reálná návratnost kolem 8 let.

Sdílet