Hlavní navigace

O podvodníkoch tretí krát a naposledy

18. 11. 2009 10:45 Stanislav Hoferek

Od minulých článkov na túto tému sa veľa zmenilo. Denníky, televízie, internetové servery – informovali o tom, že je to banda podvodníkov s veľmi podivnými aktivitami. Už hádam celá populácia Slovenska, ktorá má televízny príjmač alebo Internet vie o tom, že ide o podvod. Ak by sa ale náhodou našiel niekto, kto o tom nevie, tak má ďalšiu ponuku opraviť svoj omyl :)

Osobne túto pripomienku platiť nechcem a ani nebudem. A dúfam, že sa nenájde niekto, kto by to zaplatil :)

A taká malá technická otázka – fakt musím mať Adobe Reader? Mne totiž Evince funguje bez problémov :)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Vážený pán a bcd,

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že do dnešného dňa ste neuhradili poplatok
za prístup k portálu www.downloads-portal.sk za prvý rok na základe
Všeobecných obchodných podmienok. Vaše

prihlásenie bolo uskutočnené dňa 03.10.2009.

12-mesačný prístup www.downloads-portal.sk -  60,00 EUR
Uhradené ku dňu splatnosti 0,00 EUR


Celkom k úhrade 60,00 EUR  (1.807,56 SKK*)

Obdobie 03.10.2009 – 03.10.2010 - platba podľa VOP rok vopred.


Týmto Vás žiadame o úhradu horeuvedenej pohľadávky najneskôr do

30.11.2009

prevodom na náš bankový účet. Pri prevode nezabudnite zadať správny
variabilný symbol 4413155, aby mohla byť Vaša platba správne
zaúčtovaná.

Naše bankové spojenie:

č.ú. 4009015266 / 7500

Pri prevode zo zahraničia

Československá obchodná banka a.s.
IBAN: SK 98 7500 0000 00400901 5266
SWIFT: CEKOSKBX

Faktúra, ktorá Vám bola vystavená, sa vzťahuje na zmluvu o poskytnutí
služby za sprístupnenie online databázy www.downloads-portal.sk. K využívaniu
tejto služby je nutná registrácia na našich portáloch, pod udaním Vášho mena,
priezviska, bydliska a emailovej adresy. Ďalej ste potvrdili, že ste sa so
Všeobecnými obchodnými a užívateľskými podmienkami, všeobecnými
užívateľskými informáciami oboznámili, akceptovali ich a na základe tejto
akceptácie ste dostali prístup na kompletnú databázu. Možnosť odstúpiť od
zmluvy v zákonnej lehote do dvoch týždňov od uzavretia zmluvy ste nevyužili.

Chceli by sme Vás upozorniť na to, že v prípade meškania platby Vám
vzniknú dodatočné náklady za vzniknuté škody. To platí najmä v prípade,
keď pri nedodržaní lehoty platby budeme nútení poveriť tretiu osobu
k vykonaniu právnych krokov.

V prípade, že ste zabudli prístupové heslo, môžete kedykoľvek požiadať
o zaslanie nového hesla na našom portáli.

V prípade, že máte otázky k danej faktúre, kontaktujte nás kedykoľvek
na emailovej adrese: support@pro-content.eu.

V prílohe nájdete elektronicky podpísanú 1. upomienku ako originál.
Na jej otvorenie je nutné mať nainštalovaný Adobe Acrobat Reader.
Tento si môžete stiahnuť na nasledujúcej adrese http://www.adobe.com/sk/

S pozdravom

Pro Content s.r.o.
Námestie SNP 3
974 01 Banská Bystrica

IČO: 44 840 705
DIČ: 202 284 8377

* Konverzný kurz 1 EUR = 30,1260 SKK

Sdílet