Hlavní navigace

Instalace XFCE 4.4.2 v CentOS5.2

1. 7. 2008 23:28 (aktualizováno) David Michal

Jak jsem slíbil posledně dnes popíšu instalaci XFCE 4.4.2 na mém T42.

Příprava

Jak už se stalo pravidlem, před početím dělání čehokoliv na PC volém nejdříve pana Googla. Ptám se: „How to install xfce on centos“, a pan Google odpovídá: http://www.centos.org/modu­les/newbb/viewtopic.php?to­pic_id=7953

Popsaný způsob je bezvadný a funkční, jen je třeba ho upravit pro novou verzi XFCE.

Instalace

Otevřte si svůj oblíbený editor (nepřijde vám tato fráze trošku jako klišé?) a vložte do něj:

#!/bin/sh

echo „---- Update the system (note: if kernel is updated you will have to reboot)“
yum -y update
echo ""
echo ""

echo „---- Ensure fastest mirror plugin is installed“
yum -y –enablerepo=extras install yum-fastestmirror yum-plugin-fastestmirror
echo ""
echo ""

echo „---- Install X Window System…“
yum -y groupinstall „X Window System“
echo ""
echo ""

echo „---- Install X Window library dependencies…“
yum -y install yum search libX*-devel | grep base | awk "{ print \$1 }"
echo ""
echo ""

echo "---- Install other dependencies… "
yum -y install vte-devel gcc gcc-c++ autoconf automake gettext gettext-devel libtool pkgconfig intltool libSM-devel startup-notification-devel
yum -y install libpng libpng-devel libjpeg libjpeg-devel libxkbfile cdrecord cdrdao mkisofs perl-XML-Parser
yum -y install libxkbfile-devel python python-devel dbus dbus-devel libXpm libXrender libXcomposite libXdamage libXfixes gdm cups cups-devel
yum -y install libxml2 libxml2-devel alsa-lib alsa-utils alsa-lib-devel libXinerama hal-devel dbus-glib-devel libusb-devel pcre-devel
yum -y install taglib-devel
yum -y install dbus-x11
yum -y libXdamage-devel libXcomposite-devel
perl -MCPAN -e ‚CPAN::Shell->install(CPAN::Shell->r)‘
echo ""
echo ""

echo "---- Download installers in /usr/src directory… "
cd /usr/src
wget http://mocha.xfce.org/archive/xfce-4.4.2/installers/xfce4–4.4.2-installer.run
chmod +x xfce4–4.4.2-installer.run
echo ""
echo ""

echo „---- Done.“ echo „You must go into graphics mode (telinit 5 or better reboot in case of kernel update occured), " echo " and from the default WM (twm on clean install) start installer from /usr/src .“

Soubor uložte třeba jako xfce-install.sh a spusťe pomocí  sh xfce-install.sh

Čistě teoreticky by vše mělo bez problému proběhnout. Pokud tomu tak doopravdy je tak si svůj stroj restartujte a po opětovném přihlášení se přepněte do grafického režimu pomocí:  telinit 5

V adresáři /usr/src by se měl nacházet installer xfce4–4.4.2-installer.run, spusťe jej a klikejte na next dokud to půjde.

Pokud se zadařilo opusťe grafický režim. A vytvořte soubor xfce-fonts.sh.

cd /usr/src wget http://www.osresources.com/files/centos-windows-fonts/msfonts.tbz

yum -y update freetype
yum -y install gcc-c++ rpm-build xorg-x11-deprecated-libs-devel xorg-x11-devel automake autoconf libtool zlib-devel libX11-devel
echo „---- Wait…“

mkdir -p /usr/src/redhat/SPECS

ARCH= uname -i
FILENAME= yum list freetype | grep installed | awk "{ printf(\"%s%s\",\\$1 \\$2,\".src.rpm\") }" | sed "s/.$ARCH/-/"

rm -f $FILENAME

wget ftp://ftp.redhat.com/pub/red­hat/linux/enterprise/5Cli­ent/en/os/SRPMS/$FILENAME

rpm -Uvh $FILENAME
sed -i ‚s/%define without_bytecode_interpreter 1/%define without_bytecode_interpreter 0/‘ /usr/src/redhat/SPECS/freetype.spec

cd /usr/src/redhat/SPECS
rpmbuild -ba freetype.spec

cd /usr/src/redhat/RPMS/$ARCH
rpm -Uvh –force *

cd /usr/src
mkdir /usr/share/fonts/TTF
tar xvjpf msfonts.tbz -C /usr/share/fonts/TTF/
rm -f msfonts.tbz*

echo ""
echo ""
echo "---- Done. "
echo "---- Make sure the directory /usr/share/fonts/TTF is listed as

in /etc/fonts/fonts.conf !" echo "---- Also, to avoid reverting at the next update, add/change the following line in /etc/yum.conf, " echo " [main] section: ‚exclude=freetype freetype-demos freetype-devel‘ " echo ""

Spusťe skript stejně jako předchozí. Po doběhnutí je třeba si přečíst co vám píše a upravit soubory /etc/fonts/fonts.conf a /etc/yum.conf. Myslím, že tam ji i jiná cesta vztvořením souboru /etc/fonts/conf.d/local.conf ale to jsem nezkoušel.

Teď si nainstalujte ovladač k vaší grafické kartě. V mém případě to byla karta ATI. Takž jsem si stáhnul ati-driver-installer-8–6-x86.x86_64.run a spustil: sh ./ati-driver-installer-8-5-x86.x86_64.run --buildpkg RedHat/RHEL5

Poté už jenom: rpm -Uhv fglrx_7_1_0-8.501-1.i386.rpm

Ještě si upravíme soubor /etc/X11/xorg.conf:

Section „ServerFlags“ Option „AIGLX“ „off“ EndSection

Section „Extensions“
Option „Composite“ „Enable“
EndSection

Section „DRI“ Group „video“ Mode 0660 EndSection

Já si ještě přidal českou klávesnici:

Section „InputDevice“ Identifier „Keyboard0“ Driver „kbd“ Option „XkbModel“ „pc105“ Option „XkbLayout“ „gb,cz“ EndSection

Vytvořte si skupinu video: groupadd video

Pokud ješte nemáme vytvořeného obyčjného uživatele pod kterým budete běžně pracovat, tak to udělejte teď. CentOS sice není tak restriktivní jako např. Ubuntu, ale to nic neměné na faktu, že pracovat po rootem není hezké.
Pak si uživatele přidejte do skupiny video: usermod -a -G video franta

Tak a nyní si už můžete napsat: startxfce4 a pokud jsem ve svém článku nic neopoměl a vy jste ho pěkně následovali tak vám naběhne XFCE4 v celé své kráse.

Screenshot XFCE4

A v příštím díle si povíme jak zprovoznit přehrávač MPD. Protože bez muziky se nedá pracovat.

Sdílet