Hlavní navigace

Datový inženýr a datový analytik - Témata označená nálepkou Data pipeline

  • Orchestrace ETL pipeline v Pythonu

    Jako konzultant v oblasti datového inženýrství a datové integrace jsem měl možnost pracovat na mnoha projektech pro rozličné klienty. Zadání velmi často spočívalo ve vytvoření tzv. datové pipeliny, která extrahuje data ze zdrojových systémů a následně je nahrává do cílové databáze. Samozřejmou součástí zpracování dat je transformace a čištění dat, případně obohacování o další zdroje. Zpracovaná data se mohou využívat pro reporting nebo slouží jako základ pro práci data scientistů…
    22. 12. 2021 10:16 (aktualizováno)