Hlavní navigace

Data, databázová teorie, PostgreSQL - Články označené nálepkou Databázové pojmy

  • Entita

    Entity An entity is something that exists in itself, actually or hypothetically. It need not be of material existence. A DBMS entity is either a thing in the modeled world or a drawing element in an ERD. Zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/Entity 17.10.2014 Entita je věc existující samo o sobě.
    27. 11. 2014 8:02
  • ACID

    ACID (Atomičnost, Koexistence, Izolace, Trvanlivost) je množina chrakteristik, které garantují databázovým transakcím aby byly spolehlivé. V kontextu databází jednoduchá logická operace nad daty se jmenuje transakce. Atomičnost Vyžaduje, aby každá transakce byla „všechno nebo nic“. Když část transakce spadne, tak stav databáze by měl být nezměněný. Atomický systém musí garantovat atomičnost v každé situaci, jako je výpadek proudu, chyby, nebo pád databáze…
    27. 11. 2014 7:22