Hlavní navigace

ACID

27. 11. 2014 7:22 aristote

ACID (Atomičnost, Koexistence, Izolace, Trvanlivost) je množina chrakteristik, které garantují databázovým transakcím aby byly spolehlivé. V kontextu databází jednoduchá logická operace nad daty se jmenuje transakce.

Atomičnost

Vyžaduje, aby každá transakce byla „všechno nebo nic“. Když část transakce spadne, tak stav databáze by měl být nezměněný. Atomický systém musí garantovat atomičnost v každé situaci, jako je výpadek proudu, chyby, nebo pád databáze. Pro vnější svět, při vzniku transakce je nerozdělitelná a není možné část ji zrušit.

Koexistence

Koexistence databáze znamená, že transakce v databázi ji uvede z jednoho validního stavu (správné funkčnosti a obsahu) do jiného validního stavu. Jakákoliv zapsaná data musí být validní pro všechny definovaná pravidla, zahrňující constraints (omezení), cascade (kaskádovistost – Jedna akce nad jedným databázovým objektem, nebo daty vyvolá sérií akcí nad dalšími databázovými objekty, nebo daty), triggers (spouštěče akcí v případě, že nad hlídaným databázovým objektem vznikne událost), a jejijich libovolné kombinace.

Izolace

Je izolační chrakteristika, která zabespečí, že vykonávané transakce dávají správny výsledek když budou vykonávany za sebou. Provádění izolace znamená cíl pro transakční řízení. V závisloti od nastavení konkurenčních řídicí metody, nekompletní transakce nebude viditelná jiné transakci.

Trvanlivost

V případě, že jedna transakce bude uzavřena (commit), pak bude chráněná před pádem, nebo chybami. V relační databázi, například když je jedna skupina SQL příkazů vykonána, pak výsledek musí být vykonaný a uložený permanentně.

Zdroj : http://en.wikipedia.org/wiki/ACID

(Přeloženo z výše popsaného zdroje a zkráceno)

Sdílet

  • Související články na blogu Data, databázová teorie, PostgreSQL