Hlavní navigace

pht - Témata označená nálepkou Desktop

  • Vzhled plochy

    Většina distribucí, jakož i „vanilla“ balíky KDE přichází s nějakým přednastaveným vzhledem. Tento vzhled vychází z filozofie plochy nejmenovaného OS: část obrazovky je vyhrazena pro lištu s právě spuštěnými programy, z této lišty lze pomocí speciálního tlačítka (start atd.) vyvolat menu s dostupnými programy, zbytek obrazovky je nazýván „plocha“ a mimo jiné slouží na ukládání ikon…
    25. 1. 2007 18:26