Hlavní navigace

Názor ke článku Asynchroní parsování JSONu v C++20 od Ondřej Novák - """ Na tohle je ideální bitset - ve 32-bitovém...

 • 7. 5. 2024 15:57

  Ondřej Novák

  """
  Na tohle je ideální bitset - ve 32-bitovém int označím bity, které mě zajímají a pak jen if (c <= 32 && ((c-1)&WHITESPACE_BITS) != 0) ... (s optimalizací pro 32-bit architektury - předpokládám, že c == '\0' je ošetřeno jinde)
  """
  Clang je chytrej

  void eat_white() {
  while (_pos < _str.length()) {
  char c = _str[_pos];
  if (c != '\r' && c != '\n' && c != '\t' && c != ' ') break;
  ++_pos;
  }
  }

  přeloží jako


  0x555555557040 :
  ...
  mov 0x68(%rsp),%rax
  movzbl (%rax,%r15,1),%eax
  cmp $0x20,%rax
  ja 0x5555555570a0
  movabs $0x100002600,%rcx
  bt %rax,%rcx
  jae 0x5555555570a0
  inc %r15
  cmp %r15,%rbp
  jne 0x555555557040
  ...
  0x5555555570a0: