Hlavní navigace

Mystik's blog - Témata označená nálepkou AOP

  • Bakalářská práce - Aspektově orientované programování

    Zde přináším všem případným zájemcům odkaz na moji bakalářskou práci. Jejím tématem je v poslední době poměrně aktuální téma Aspektově orientovaného programování. Abstrakt: Cílem práce je prozkoumat techniku aspektově orientovaného programování (Aspect Oriented Programming – AOP). Práce uvádí základní informace o filozofii a principu práce AOP a stručný přehled nejpoužívanějších nástrojů…
    4. 1. 2009 15:12 (aktualizováno)