Hlavní navigace

Motorola ROKR E6 (3.díl - Ovládání dotykového displeje 1. Část)

1. 9. 2008 16:48 (aktualizováno) Jakub Zelenka

V minulém díle jsem psal něco o hardwaru, parametrech a funkcích telefonu.

Dnes bych chtěl podrobněji popsat základy ovládání dotykového displeje.

Ovládání dotykového displeje:

Ještě pro začátek bych dodal, že telefon při zapnutí nemusí mít černé téma, v mobilu je ještě modré a žluté a na internetu lze stáhnout opravdu velké množství témat.

Hlavní stránka (plocha):

hlavni_strana_popis.png

1) „Pevný“ panel – tenhle panel je na displeji skoro pořád pokud zrovna nemáte spuštěnou Java aplikaci.

Jsou na něm 4 ikony a jedna která se objevuje uprostřed například pokud máte novou zprávu, nebo zmeškaný hovor. (Menu-Kontakty-Oznamovací ikona (není na obrázku)-Zprávy-Vytočení čísla).

2) Informační Panel – Na něm je zobrazen: Stav signálu, SD/MMC karta, Bluetooth (pokud je zapnutý), RealPlayer (pokud je zapnutý), Stav baterie, Hodiny, atd..

Na informační panel také můžete kliknout, tím se dostanete do nabídky, kde můžete Vysunout SD/MMC kartu, Vypnout Bluetooth, Vypnout anténu, Zakázat GPRS, atd…

3) Zde se v příslušnou dobu zobrazují poznámky a úkoly, které máte zapsané v kalendáři. Kliknutím se také můžete přesunout přímo do kalendáře.

4) Zde se zobrazuje operátor a datum.

5) Po kliknutí na tuto ikonu se dostanete do nabídky na nastavení hlasitosti zvonění a vibrace. Ikona se mění podle aktuálního nastavení.

6) Nastavitelný Panel – tento panel si můžete nastavit na 4 libovolné aplikace.

7) Obrázek na pozadí, pokud na něj kliknete, zobrazí se přes celý displej.

Menu (výběr aplikací):

Menu má ikonu menu_ikona.png na „pevném“ panelu vlevo.

menu_popis1.png

1) Výběr aplikací. Skoro každá aplikace kterou nainstalujete, si sem přidá ikonu.

Já už jsem si jednotlivé ikony přeházel, tudíž to nevypadá jako u čerstvě zakoupeného mobilu.

2) Posuvník.

3) Nabídka, ve které můžete měnit umístění ikon, zamknout telefon, změnit menu na řádky, získat aplikaci z internetu, odinstalovávat aplikace, sledovat paměť, vypínat aplikace které jsou pouze minimalizovány.

4) Nabídka kategorií aplikací (Všechny, Kancelář, Multimédia, Extra, Hry, User1, User2).

Pomocí jednoho programu jde přidávat i své vlastní kategorie a smazat kategorie User1 a User2.

5) Ukončení prohlížení menu (vrátí zpět na plochu).

Seznam kontaktů:

Seznam kontaktů má ikonu kontakty_ikona.png na „pevném“ panelu druhou zleva.

kontakty_popis.png

1) Seznam kontaktů (jména jsem rozmazal), pokud kliknete na kontakt, dostanete se sem:

kontakt_detail.png

A – Jméno kontaktu

B – U každého čísla je nalevo ikonka, jestli se jedná o číslo domů, do práce, na mobil, to však platí pouze u kontaktů uložených v paměti telefonu, u kontaktů uložených na sim kartě je nalevo pouze ikonka sim karty.

C, D – Telefonní číslo, může jich být samozřejmě víc u jednoho kontaktu. Kliknutím zavoláte na dané telefonní číslo.

E, F – U každého čísla je napravo ikonka, na tuto ikonku kliknete, pokud chcete poslat na toto číslo SMS/MMS [více v odstavci o SMS].

G – Poznámky které máte u kontaktu napsané.

H – Výběr (Odstranit kontakt, Odeslat kontakt, Kopírovat kontakt do SIM/Telefonu.

I – Editovat kontakt.

J – Zpět na seznam kontaktů.

2) Nalevo od každého kontaktu je ikonka, pokud je kontakt uložený na sim kartě.

3) Posuvník.

4) Hledání v kontaktech.

5) Výběr (Nový kontakt, Nový „distribuční“ seznam – pro hromadné zasílání zpráv, Inofrmace o vlastníkovi telefonu, Importovat ze čtečky vizitek, Synchornizovat, Kopírovat do SIM/Telefonu, Smazat kontakty, Nastavení, Více – Najít kontakty, Využití paměti).

6) Výběr (Všechny kontakty, Vybrat kategorii, Pouze kontakty na SIM kartě, Editovat kategorie).

7) Zavřít seznam kontaktů.

Oznamovací ikona:

Oznamovací ikona oznamovaci_ikona.png se zobrazuje, pokud máte například zmeškaný hovor nebo novou nepřečtenou SMS/MMS, na „pevném“ panelu uprostřed. (oznamovací ikona zmizí vždy potom co si všechny zprávy a nepřijaté hovory prohlédnete, nebo pokud dáte „vyčistit vše“)

oznamovac_detail.png

1) Zde se zobrazují zmeškané hovory a nepřečtené zprávy, vlevo je vždy ikonka jestli se jedná o zprávu nebo hovor, vedle této ikonky je pak telefonní číslo o které se jedná,nebo nápis " zmeškaný hovor" nebo " zprávy" atd…

2) Výběr – je v něm pouze Vyčistit vše – zmizí oznamovací ikona, a jednotlivé zprávy a zmeškané hovory se přesunou do složek kam patří.

3) Zpět na Hlavní stránku.

Zprávy:

Pokud chceme pracovat se zprávami klikneme na ikonu zpravy_ikona.png na „pevném“ panelu druhou zprava.

zpravy_slozky.png

1) Složky se zprávami – Přijaté, Na Sim kartě, Rozepsané, Odeslané, Odeslaný „Item“, Koš (lze si vytvořit i vlastní složky).

2) Výběr – Nová složka, Quick Page Editing (nevim přesně k čemu to je), Editace podpisu, Nastavení místo pro uložení, Nastavení.

3) Tlačítko pro psaní zprávy, tímto tlačítkem se dostaneme sem:

zprava_vytvoreni.png

A – Výběr SMS nebo MMS.

B – Počet znaků/počet zpráv (jedna zpráva max. 160 znaků).

C – Tlačítko „To…“ je pro zvolení telefonního čísla z kontaktu, na které bude zpráva odeslána, nebo kliknete vedle tohoto tlačítka, objeví se Vám numerická klávesnice pro napsání čísla.

E – Přidání souboru/fotky/zvuku atd. do zprávy.

F – výběr (Načíst…, Uložit do, Zobrazit…, Nastavení odesílání, Smazat…).

G – Odeslat zprávu.

H – Zpět.

D – Textové pole, po kliknutí na toto pole se dostanete sem:

zprava_psani.png

I – Posuvník.

J – QWERTY klávesnice (případně jiné „zařízení“ na psaní – viz. „K“).

K – výběr (Anglická QWERTY klávesnice, Numerická klávesnice, Ruční psaní, Pinyin Board (nějaká Anglická klávesnice – asi překládá do Čínštiny), Zhuyin Board (Zhuyin je národní slovní systém pro Čínský jazyk používaný převážně na Taiwanu).

L – Opustit klávesnici.

4) Ukončit.

Telefonování:

Pokud chceme vytočit číslo/uložit kontakt atd…, klikneme na ikonu telefonovani_ikona.png na „pevném“ panelu první zprava.

telefonovani_vytaceni1.png

1) Pro volání na telefonní číslo z volaných/přijatých/nepřijatých hovorů.

2) V tomto políčku se zobrazuje „vyťukané“ číslo.

3) Tímto tlačítkem mažeme číslo.

4) Klasická „Telefonní“ klávesnice pro vytáčení čísla.

5) Výběr – Uložit číslo, Vložit (+, P, W), Moje číslo, Nastavení.

6) Pokud jste ještě nezadali žádné číslo, je na tomto tlačítku napsáno „Redial“ (Napíše poslední vytočené číslo), pokud jste již číslo zadali, je na něm napsáno Call. (Na obrázku je to špatně – je to asi chyba screenovacího programu)

7) Zavřít.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Příště bych chtěl ukázat ovládání Foťáku, Bluetooth atd…

Sdílet