Hlavní navigace

Produktové porovnanie IoT od Telekom a Zeon na Slovensku

2. 6. 2018 14:37 Eva Kubranska

V tomto článku sa budeme venovať vyhodnoteniu jednotlivých ponúk inteligentných domácností od vyššie spomínaných dodávateľov. Za porovnávaciu vzorku sme si vybrali balíčky z radov bezpečnosti, pretože komponenty týchto balíčkov má každá spoločnosť a myslíme si, že sa radia medzi základ inteligentných domácností. Snažili sme sa vystavať čo najpodobnejšie balíčky, aj keď sa možno samotné ponuky od seba líšia.

Ako sme už uviedli vyššie, poznáme dva typy smart domácností:

  • S prvým typom treba rátať už pri stavbe domu/bytu.
  • Druhý typ pozostáva z inteligentných komponentov, ktoré stačí dodať do postaveného domu/bytu.

Druhý typ je finančne aj technicky menej náročný a preto sa práve jemu budeme venovať v našej praktickej časti. Je riešený pomocou sofistikovaných doplnkov a funguje tak, že aplikácia odosiela príkazy prostredníctvom internetu do riadiacej jednotky, tá čerpá informácie z ostatných sofistikovaných doplnkov. Tak sa zabezpečí, že zákazník má informácie ihneď vo svojom smartfóne.

Za vzorový balíček sme zvolili balíček od spoločnosti ZEON (inovácie od ZSE), pretože jeho základný balík bezpečnosti obsahuje najviac komponentov a na základe nich sme sa snažili vyskladať balíčky od iných spoločností.

Inteligentná domácnosť od ZEONu

Balíček bezpečnosti inteligentných domácností od ZEONu obsahuje sedem základných produktov, ku ktorým sa dajú dokúpiť dodatočne aj iné zariadenia, napríklad smart zásuvka. Tieto zariadenia sa spravujú prostredníctvom bezplatnej aplikácie, ktorá je dostupná na Android a IPhone a to v troch jazykoch anglický, slovenský a maďarský.

Riadiaca jednotka

Riadiaca jednotka je istým sprostredkovateľom informácií medzi vami, respektíve vaším smartfónom a ostatnými inteligentnými zariadeniami v domácnosti. Okrem toho je schopná merať teplotu, tlak, svetlosť, hluk a vlhkosť v byte. Riadiaca jednotka je súčasťou každej verzie balíčka v ponuke, bez nej by inteligentná domácnosť nemohla fungovať. Takáto riadiaca jednotka od ZEONu je schopná pripojiť maximálne 32 zariadení. Riadiaca jednotka má navyše v sebe reproduktor a svetelný indikátor, ktorý sa tiež dá zakomponovať do scenárov, ako reakcia na podnet z iného zariadenia. Odporúča sa mať riadiacu jednotku zapojenú do elektrickej siete a pripojenie na ňu je iba prostredníctvom bezdrôtového pripojenia (Wi-Fi).

V tabuľke nižšie uvádzame technickú špecifikáciu, ktorú potom budeme porovnávať s ostatnými riadiacimi jednotkami konkurentov.

Dverový senzor

Ide o senzor, ktorý si používateľ vie nalepiť alebo namontovať na okno alebo dvere. Skladá sa z telesa a magnetu. Jedna časť sa nalepí na statickú časť dverí a druhá na časť, ktorá sa otvára. Princíp tohto zariadenia je taký, že ak niekto otvorí okno alebo dvere, na ktoré je senzor nainštalovaný, zariadenie zaznamená prerušenie medzi telesom a magnetom a pošle notifikáciu užívateľovi.

Je potrebné spomenúť, že batérie aj lepiace pásky sú súčasťou balenia. Ak chce používateľ použiť inú formu namontovania, urobí tak z vlastných zdrojov.

Pohybový senzor

Toto zariadenie zaznamenáva pohyb v miestnosti. Dá sa využiť na notifikačné účely, ak nikto nie je doma a pohybový senzor zaznamená pohyb, príde upozornenie do aplikácie a môže sa spustiť hlasová nahrávka, aby to vyzeralo, že sa v dome niekto nachádza, alebo skôr pre pohodlie, ak pohybový senzor zachytí pohyb, spustí sa nejaká reakcia, napríklad sa zapne svetlo, ak je súčasťou balíčka aj inteligentná žiarovka. Namontovanie je taktiež jednoduché, pomocou lepiacej pásky, ktorá je súčasťou balenia, tak ako batérie.

Smart tlačidlo/zvonček

Ako už napovedá názov, toto zariadenie má dva možné spôsoby použitia. Prvým je smart tlačidlo, ktoré po stlačení vykoná v aplikácii preddefinovaný úkon. Napríklad ak používateľ má zariadenia v smart zásuvkách, dokáže ich všetky vypnúť. Druhým využitím je zvonček, ktorý posiela notifikáciu, že u vás doma niekto zvonil vo vašej neprítomnosti. Nevýhodou využitia tohto zariadenia ako bežného zvončeka je citlivosť na vlhkosť, preto je nutné ho mať nainštalovaný pod zastrešenou časťou domu.

Záplavový senzor

Vhodné umiestnenie záplavového senzora je niekde pri zemi, pod umývadlo alebo pod práčku. Jeho úlohou je poslať notifikáciu, ak by zaznamenal vodu.

Dymový senzor

Dymový senzor je inteligentné zariadenie so schopnosťou zaznamenávať dym, vhodné umiestnenie je na strop, napríklad do haly alebo nad schody, aby sme mali istotu, že zaznamená nebezpečenstvo ohňa z ktorejkoľvek miestnosti. Ak tento senzor zachytí dym, okamžite pošle upozornenie používateľovi aplikácie. Takéto zariadenia nie sú prepojené s políciou ani s hasičmi. Ide o čisto informatívne hlásenia o stave domácnosti používateľovi aplikácie.

Senzor teploty a vlhkosti

Tento senzor meria teplotu a vlhkosť v miestnosti, v ktorej je nainštalovaný.

Cenník za vyššie uvedený balíček

Za balíček bezpečnosti od ZEONu sa dá zaplatiť dvoma spôsobmi, prvým je uhradenie celej sumy vo výške 257,50 eur pri dodaní tovaru, v ktorej sú zahrnuté aj náklady na dopravu a recyklačný poplatok. Druhým variantom je si túto sumu rozdeliť na 24 mesačných splátok vo výške 9,90 mesačne, plus pri dodaní zaplatíte poplatok za dobierku 19,90 eur. Pri porovnaní celkovej sumy pri oboch variantoch zistíme, že konečná cena je rovnaká, teda je len na nás, ktorú alternatívu preferujeme.

Aplikácia a Inštalácia

Ako sme už uviedli, aplikácia je bezplatná a dostupná v troch jazykoch, a to slovenský, maďarský a anglický. Do aplikácie sa používateľ prihlasuje pomocou emailového konta a hesla. Ak chce používať smart aplikáciu celá rodina na rôznych telefónoch, všetci sa prihlasujú pomocou toho istého účtu. Ak používateľ po prvýkrát spustí aplikáciu automaticky sa začne načítanie zariadení. Kompletná inštalácia nie je náročná, a teda ZEON neposkytuje možnosť, že by vám niekto tieto zariadenia prišiel domov nainštalovať. Kompletný inštalačný manuál je dostupný na oficiálnej stránke ZEONu.

Postup inštalácie cez mobilné zariadenie je jednoduchý. Prihlásite sa do aplikácie a registrujete sa pomocou svojho emailu, následne vás aplikácia vyzve, aby ste naskenovali čiarový kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane produktu. Po naskenovaní vyberiete o aké zariadenie ide a vyberiete sieť, do ktorej je pripojené (meno a heslo Wi-Fi) a následne aplikácia nájde zariadenie v sieti a spáruje ho. Každé zo zariadení má svoje sériové číslo, s ktorým je pripojené na riadiacu jednotku a pomocou nej sa pripája do vzdialeného cloudového systému. Nenastane tak situácia, že by sa niekto cudzí mohol ovládať zariadenia.

Pomocou tejto aplikácie vie používateľ spúšťať zariadenia na diaľku a dostávať informácie o stave domácnosti. O tom, aké notifikácie bude dostávať, rozhoduje sám. Používateľ vie vytvárať takzvané „scenáre“, sú to predvolené správania domácnosti. Napríklad počas dlhšej neprítomnosti vie nastaviť pohybový senzor, ten keď zachytí pohyb spustí nahrávku, ktorou môže byť hlas alebo štekot psa, aby navodil dojem, že niekto je v byte. Ak má používateľ v balíčku aj smart zásuvky je schopný zabezpečiť, aby sa každý večer o ôsmej hodine zaplo svetlo. Tieto scenáre sa môžu nastaviť tak, aby sa spúšťali automaticky, na konkrétny týždeň, deň, hodinu, alebo ich vie zapnúť manuálne. Využitie tejto smart aplikácie je v podstate limitované len našou predstavivosťou. Počet scenárov v aplikácii je obmedzený, dá sa nastaviť maximálne 12 scenárov.

Ďalšie špecifikácie

Doba viazanosti v spoločnosti ZEON pri jednorazovej platbe nie je žiadna. Pri voľbe na splátky, treba splatiť sumu alebo vrátiť nepoškodené zariadenia, závisí od doby používania zariadení. Dodatočne sa neplatí za žiadnu správu cloudu ani za vedenie aplikácie v smartfóne.

Samozrejme ZEON zabezpečuje aj technickú podporu, väčšinou však iba po telefóne. V prípade vážnych problémov sa vie technický pracovník so súhlasom používateľa pozrieť do cloudu a zistiť, kde je problém. Záruka na všetky zariadenia je bez rozdielu dva roky.

Inteligentná domácnosť od Telekomu

Základný balíček od Telekomu zahŕňa smarthome centrálu, dverový a pohybový senzor, ďalej si k tomuto základnému balíčku môžeme vybrať zariadenia podľa vlastného uváženia. Tieto zariadenia sú rozdelené do kategórií: bezpečnosť, efektivita, romantika, pohodlie, požiar. Tieto kategórie sú iba orientačné, môžeme si vybrať zariadenia z rôznych kategórií bez dodatočných poplatkov.

Na účely porovnania produktov sme vybrali 6 zariadení tak, aby čo najviac zodpovedali ponuke od ZEONu.

Smarthome centrála

Smarthome centrála je vlastne riadiaca jednotka od Telekomu, spája všetky sofistikované zariadenia do jednej komplexnej inteligentnej domácnosti. Rovnako ako centrálna jednotka od ZEONu umožňuje používateľovi posielať príkazy a dostávať správy od jednotlivých inteligentných zariadení prostredníctvom aplikácie Magenta SmartHome. Centrála je schopná pripojiť až 256 zariadení, pripojiť sa vie buď prostredníctvom Wi-Fi alebo cez LAN kábel, obsahom balenia je aj LAN kábel dlhý 1,5 metra. Dosah tejto centrály je až 400 metrov a je odporúčané ju mať zapojenú do elektrickej siete.

Dverový senzor

Ide o zariadenie, ktoré sleduje stav vašich okien alebo dverí, čím zvyšuje bezpečnosť. Môže vám posielať notifikácie o otvorení dverí alebo okien počas vašej neprítomnosti, alebo môže používateľ nastaviť alarm, ak sa dvere otvoria. Dverový senzor sa skladá z dvoch častí, hlavná časť a magnet. Vzdialenosť medzi hlavou časťou a magnetom musí byť maximálne 2,5 cm. Súčasťou sú tiež montážne podložky, montážna lepiaca páska a baterka. Okrem toho je tento dverový senzor schopný merať teplotu v miestnosti.

Pohybový senzor

Pohybový senzor zaznamenáva pohyb v miestnosti, v ktorej je nainštalovaný. Jeho funkcie môžu byť rôzne, väčšinou však funguje ako podnet na aktivovanie scenárov, tzn. ak pohybový senzor zachytí pohyb, pošle správu do aplikácie a tá napríklad spustí alarm, alebo zapne svetlo, ak je súčasťou domácnosti inteligentná žiarovka.

Inteligentný vypínač

Jeho pomocou sa dajú buď vypnúť zariadenia v domácnosti, alebo naopak, používateľ vie aktivovať scenáre.

Vodný senzor

Tento senzor posiela notifikácie do smartfónu v prípade, ak zaznamená únik vody, preto je vhodné ho umiestniť pod umývadlo alebo pod práčku. Taktiež sa dá použiť na sledovanie hladiny vody v studni alebo v septiku.

Dymový senzor

Dymový senzor je v podstate dymový hlásič, nie je napojený na žiadne hasiace zariadenie, iba spustí sirénu, ak zaznamená dym alebo únik oxidu uhoľnatého. Toto zaradenie vyrába firma Bitron Urmet, ale je plne podporovaná a kompatibilná so službou Telekom. Toto zariadenie spúšťa sirénu automaticky a nezávisle od systému SmartHome. Využiť sa dá aj samostatná siréna v zariadení, napríklad na vystrašenie zlodeja.

Cenník za vyššie uvedený balíček

Tak isto ako v spoločnosti ZEON, aj v Telekome si môžeme vybrať medzi dvoma spôsobmi platenia. Buď zaplatíme celú čiastku naraz alebo na splátky. Cena za základný balíček je 10,99 € mesačne a platí sa 24 mesiacov. Ako sme už uviedli, základný balík pozostáva zo smarthome centrály, dverového a pohybového senzoru.

K cene je zvlášť prirátaný aktivačný poplatok vo výške 9,99 €. Tento poplatok sa platí za aktiváciu zariadení v cloude a zahŕňa aj náklady na dopravu a je jedno ktorý spôsob platby použijeme. Prehľadnejšiu kalkuláciu ceny vybraných zariadení uvádzame v tabuľke.

Z danej kalkulácie vyplýva, že sa zákazníkovi viac oplatia mesačné splátky ako zaplatiť celú sumu naraz. V tejto konkrétnej ponuke, ak spravíme rozdiel celkovej sumy mesačných splátok a jednorazovej platbe, pri mesačných splátkach ušetrí zákazník celkovo 42,53 €.

V čase nášho zisťovania prebiehala v Telekome akcia na smart domácnosť, táto akcia trvala do 31. marca 2018. Akcia spočívala v tom, že ak si do uvedeného dátumu zakúpite balíček od Telekom Smart Home, prvé tri mesiace za základný balík (riadiaca jednotka, pohybový a dverový senzor) neplatíte. Ak sa vo vašej objednávke nachádzajú aj ďalšie inteligentné zariadenia, tak prvý mesiac za 3 z nich zaplatíte iba jeden cent. Celkovú sumu pri mesačných splátkach sme uviedli v tabuľke vyššie. V porovnaní s bežnou cenou mimo akciu by sme ušetrili 40,31 €.

Aplikácia a inštalácia

Spoločnosť Telekom ponúka možnosť nechať si zariadenia nainštalovať skúseným technikom. Ak je zákazník odoberateľom služby Magenta od Telekomu, túto inštaláciu má zadarmo, ak nie, takáto inštalácia ho bude stáť 39,99 €. Nie je to však nutné, sfunkčnenie inteligentnej domácnosti je pomerne nenáročné a mal by ho zvládnuť aj priemerný používateľ.

Používateľ ovláda svoje zariadenia pomocou aplikácie Magenta SmartHome, ktorá beží na Androide alebo iOS – táto aplikácia je bezplatná. Registrácia prebieha prostredníctvom emailového konta. Po prihlásení do aplikácie musí používateľ zadať sériové číslo smarthome centrály a aktivačný kód, ktorý prišiel spolu so zariadeniami. V aplikácií sa dajú nastaviť dva režimy (use case): doma a preč. Tie automaticky spúšťajú scenáre, ktoré má používateľ nastavené. Napríklad, ak je dom prázdny, aktivuje sa pohybový senzor. Táto možnosť dosť uľahčuje prácu, keďže netreba manuálne zapínať každý scenár, stačí zmeniť status a definované scenáre sa aktivujú automaticky. Počet scenárov, ktoré vieme nastaviť v aplikácii nie je limitovaný. Okrem toho si používateľ vie pozrieť samotný prehľad domácnosti, tzn. ktoré sofistikované doplnky sú aktívne, v prípade smart zásuviek vie, aká je spotreba energie. Veľmi zaujímavou funkciou je nastavenie scenárov podľa vonkajšej teploty, tá nie je sledovaná žiadnym zariadením.

Ďalšie špecifikácie

Dĺžka viazanosti v Telekome je dva roky. Po uplynutí tejto lehoty sa používateľ môže rozhodnúť, či chce zariadenia ďalej používať a predĺži zmluvu. Ďalšie používanie nie je bezplatné, platí sa malý poplatok za spravovanie cloudu. Po dvoch rokoch zariadenia zostávajú vo výlučnom vlastníctve zákazníka. Telekom poskytuje 2 roky záruku na každé zariadenie bez rozdielu.

Porovnanie

V tejto časti našej práce sa budeme venovať porovnávaniu produktov a služieb od vyššie uvedených dodávateľov. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že spoločnosť Telekom má oveľa pestrejšiu ponuku zariadení ako ZEON, napríklad obsahuje kameru alebo inteligentné radiátorové hlavice.

Pre lepšiu prehľadnosť je potrebné najskôr uviesť kompletný zoznam doplnkov nami zostavených ponúk.

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že jednotlivé ponuky sú takmer zhodné, s výnimkou senzora teploty a vlhkosti, ktorý spoločnosť Telekom neponúka. To však nevnímame ako nedostatok, keďže má Telekom viacero inteligentných zariadení, ktoré vedia merať teplotu a vlhkosť, takže jeho prítomnosť v ponuke nie je nutná.

Riadiaca jednotka

Okrem komerčného názvu sa riadiace jednotky od týchto spoločností líšia aj v doplnkovej funkcionalite. Riadiaca jednotka od ZEONu dokáže merať tlak, teplotu, hluk, svetlosť a vlhkosť v miestnosti, v ktorej je zapojená. Je navyše vybavená aj svetlom a reproduktorom, ktoré sa dajú použiť pri rôznych scenároch.

Ďalším rozdielom je množstvo inteligentných komponentov, ktoré môžeme pripojiť do riadiacej jednotky. Do riadiacej jednotky od ZEONu je používateľ schopný pripojiť 32 zariadení, kým v Telekom umožňuje pripojiť až 256 zariadení. Je teda na zákazníkovi, koľko inteligentných komponentov chce používať. Ak by zákazník uvažoval iba nami vyskladanou ponukou, tak si samozrejme vystačí aj s 32 zariadeniami.

Obe centrály sa dajú zapojiť pomocou Wi-Fi, ale Telekom poskytuje aj možnosť LAN pripojenia centrály a ich centrála je navyše vybavená aj 2 USB portami. LAN kábel dlhý 1,5 metra je súčasťou balíčku. Obe tieto riadiace jednotky je odporúčané mať zapojené do elektrickej siete.

Dosah zariadenia je v prípade ZEONu 70 metrov. Telekom uvádza dosah 200 metrov. Riadiaca jednotka od ZEONu je navyše vybavená aj reproduktorom, ktorý dokáže prehrať aj váš hlas alebo spustiť sirénu. Telekom má sirénu a reproduktor zabudovaný v dymovom senzore.

Dverový senzor

Obe verzie tohto zariadenia sú si veľmi podobné. Skladajú sa z dvoch častí (hlavná časť a magnet) a dajú sa jednoducho namontovať pomocou obojstrannej pásky, ktorá je súčasťou balenia. Telekom má navyše zabudovaný teplomer, pomocou ktorého sa dajú nastavovať scenáre v aplikácií, zaznamenáva teplotu od –10 po 85 °C, a maximálna odchýlka je 0,4 °C.

Pohybový senzor

Pohybové senzory od oboch spoločností sú v podstate rovnaké aj po technickej aj po funkčnej stránke. Jediným rozdielom je, že pohybový senzor od Telekomu meria aj teplotu v miestnosti.

Smart tlačidlo

Smart tlačidlo od týchto dvoch spoločností sa mierne líši vo funkcionalite. Obidve verzie zariadenia fungujú ako vypínač, dokážu deaktivovať/aktivovať zariadenia v sieti, čo je celkom praktické. Smart tlačidlo od ZEONu funguje aj ako zvonček, zasiela notifikácie ak u vás niekto zazvonil počas vašej neprítomnosti. Tento zvonček je však veľmi citlivý na vlhkosť a priame slnko, takže ak ho zákazník nemá možnosť umiestniť niekde pod strechu, jeho funkcionalita je okresaná iba na vypínač.

Čo sa týka technickej špecifikácie, ako môžeme vidieť v tabuľke, smart vypínač od Telekomu má takmer trikrát väčší dosah, ale batéria vydrží o polovicu menej.

 Záplavový senzor

Obe verzie záplavového senzora sú v podstate totožné, rozdiel je tak, ako u väčšiny porovnaní, v životnosti batérie a dosahu zariadenia. V oboch rozdieloch vychádza ZEON ako lepšia voľba.

Dymový senzor

Dymový senzor od spoločnosti Telekom je vybavený sirénou, jeho ďalším pozitívom je, že je schopný fungovať nezávisle od smartHome, tzn. že spustí alarm, aj keď nie je zapojený do inteligentnej siete. Takisto sa dá siréna využiť aj samostatne, pri iných scenároch (ZEON má sirénu zabudovanú v riadiacej jednotke).

Cenník

Obe spoločnosti ponúkajú dva spôsoby platenia. Prvým je platba na splátky a druhým jednorazová platba. Nasledujúca tabuľka zobrazuje celkové zaplatené sumy v jednotlivých spoločnostiach.

Výška sumy v spoločnosti ZEON je v oboch variantoch platby rovnaká, takže je len na zákazníkovi, ktorý spôsob mu bude viac vyhovovať. Čo sa týka Telekomu, ako sme už spomínali, tu sa celkové čiastky líšia. Pre zákazníka je výhodnejšia voľba mesačných splátok. V našom reprezentačnom balíčku by mesačnými splátkami ušetril až 42,53 €.

Dĺžka splácania po mesiacoch je rovnaká, a to 24 mesiacov. V spoločnosti ZEON by zákazník mesačne platil 9,90 € s tým, že výška jednorazového poplatku by bola 19,90 €. V spoločnosti Telekom by zákazník mesačne zaplatil 17,96 € a výška jednorazového aktivačného poplatku je 9,90 €. Ak si porovnáme celkové sumy zaplatené v oboch prípadoch, v spoločnosti ZEON zaplatíme celkom o 183,96 € menej. Pri jednorazovej platbe sa tento rozdiel ešte zvyšuje. Celkový rozdiel medzi sumami je potom 226,46 €.

Ako sme už spomínali, v čase nášho prieskumu prebiehala v spoločnosti Telekom akcia. Celkovú sumu mesačných splátok počas akcie sme uviedli v tabuľke vyššie. V porovnaní s bežnou cenou mimo akciu by sme ušetrili 40,31 €. Celkový cenový rozdiel v porovnaní so ZEONom je však stále dosť vysoký a to 143,65 €.

Aplikácia a inštalácia

Inštalácia cez aplikáciu je v oboch spoločnostiach dosť podobná, nenáročná a mal by ju zvládnuť každý. Telekom na rozdiel od ZEONu poskytuje možnosť nechať si zariadenia nainštalovať technikom.

Čo sa týka samotných aplikácií, obe bežia na operačných systémoch Android a iOS a nie je možné ovládať domácnosť prostredníctvom notebookov. V oboch aplikáciách je možné nastavovať scenáre. Telekom nemá počet scenárov limitovaný, ale v aplikácií od ZEONu sa dá nastaviť maximálne 12 scenárov. Ďalším plusom aplikácie od Telekomu sú takzvané profily (use case), používateľ si nastaví profil doma alebo preč a tým sa automaticky aktivujú scenáre spadajúce do tohto profilu, takže ich nie je nutné zapínať po jednom. Scenáre sa dajú v aplikácií od Telekomu nastavovať aj pomocou vonkajšej teploty, túto teplotu nemeria žiadne zariadenie ale je manuálne dotiahnutá. Obe aplikácie ponúkajú prehľad spotreby v domácnosti v prípade, že sú do aplikácie zapojené zariadenia ako smart zásuvky alebo smart predlžovačky. Keďže ZEON smart domácnosť je od firmy ZSE, dá sa nastaviť aj prehľad spotreby v eurách. Aplikácie pomocou rôznych scenárov a smart vypínačov dokážu šetriť spotrebu.

Na obrázkoch nižšie sú snímky úvodných obrazoviek z oboch aplikácií. Naľavo sa nachádza úvodná stránka aplikácie od Telekomu, tá má podľa nás nie len krajší dizajn, ale je aj oveľa prehľadnejšia a intuitívnejšia.

Ďalšie špecifikácie

V tejto časti porovnávame služby, ktoré môžeme definovať ako služby pre zákazníka.

Hlavným rozdielom medzi službami týchto spoločností je viazanosť. ZEON nemá žiadnu viazanosť služieb, pokiaľ používateľ splatil čiastku za balík smart domácnosti.

Obrovskou výhodou spoločnosti ZEON je, že na rozdiel od Telekomu, môžeme aplikáciu a cloud využívať bezplatne aj po uplynutí dvoch rokov. V spoločnosti Telekom sa musí najprv predĺžiť zmluva a potom sa dajú ďalej využívať zariadenia, samozrejme za malý mesačný poplatok.

Záručná doba je v oboch spoločnostiach rovnaká, tak ako je aj zabezpečená technická podpora.

Diskusia

Na základe vyššie uvedených porovnaní, môžeme zhodnotiť, že inteligentné zariadenia sú po funkcionálnej stránke s výnimkou riadiacej jednotky takmer identické. Odlišujú sa len v umiestnení teplomerov v jednotlivých zariadeniach a smart zvončekom, ktorého funkcionalita je však dosť obmedzená. Po technickej stránke majú zariadenia od spoločnosti ZEON o niečo lepší dosah a výdrž batérie. Riadiaca jednotka od ZEONu má schopnosť merať svetelnosť, vlhkosť a tlak, čo nedokáže žiadne zo zariadení od Telekomu.

Čo sa týka radiacej jednotky samotnej, tu nepochybne vedie Telekom. Či už ide o množstvo zariadení, ktoré je riadiaca jednotka schopná pripojiť alebo možnosť zapojiť jednotku do siete pomocou LAN kábla a takmer trojnásobný dosah zariadenia.

Prvenstvo pri aplikácií je potrebné udeliť zasa Telekomu. Jeho aplikácia je oveľa prehľadnejšia a je schopná zostavovať scenáre na základe vonkajšej teploty. Taktiež počet scenárov na rozdiel od ZEONu nie je limitovaný. Oceňujeme aj schopnosť nastaviť profil doma a vonku, čo umožňuje hromadné zapínanie scenárov. Inštalácia je v oboch prípadoch nenáročná a takmer identická. Telekom ponúka možnosť nechať si zariadenia nainštalovať technikom.

Pozitívom inteligentnej domácnosti od ZEONu je nelimitovaná doba používania. Kým v Telekome sa zákazník viaže na dva roky, po ktorých musí zmluvu predĺžiť a naďalej platiť poplatky za vedenie, službu inteligentnej domácnosti v ZEONe môžeme používať bez obmedzení. Záručná doba a aj technická podpora je v oboch spoločnostiach rovnaká.

Oba balíčky produktov majú svoje výhody a nevýhody, čo však dáva ZEONu obrovskú konkurenčnú výhodu je cena. Kým v spoločnosti Telekom zaplatíme 441,43 € (pri akcii, ktorá prebiehala 401,12 €) v ZEONe za identický balík zaplatíme iba 257, 50 €.

Na záver môžeme zhodnotiť, že pre bežného používateľa je lepšia voľba balíčku od spoločnosti ZEON a to najmä vďaka nízkej cene a neobmedzenosti využívania aplikácie.

Záver

V našej práci sme sa sústredili najmä na hlavný cieľ a čiastkové ciele, ktoré sme si stanovili. Hlavným cieľom našej bakalárskej práce bolo nezávisle porovnať ponuky od dvoch najznámejších dodávateľov inteligentných domácností: Telekomu a ZSE, ktorý vystupuje pod produktovou značkou ZEON. Pre splnenie tohto cieľu sme vyskladali čo najpodobnejšie balíčky komponentov z oblasti bezpečnosti a porovnávali ich na základe ceny, funkcionality a technických parametrov zariadení.

Z nášho prieskumu vyplynulo, že lepšou voľbou pre bežného používateľa sú produktové balíčky od spoločnosti ZSE. Táto spoločnosť získava konkurenčnú výhodu oproti Telekomu najmä vďaka cene, nami vyskladaný balíček je v ZSE takmer o polovicu lacnejší ako v Telekome. Napriek akcii, ktorá v čase nášho zisťovania prebiehala v spoločnosti Telekom, balíček od spoločnosti ZEON vychádzala stále lacnejšie. Čo sa týka technických parametrov vybraných zariadení, tie sú až na malé odchýlky porovnateľné. Ďalšou výhodou produktov od ZEONu je neobmedzenosť používania. V Telekome môže používateľ aplikáciu s cloudom využívať iba dva roky a potom je nutné predĺžiť zmluvu s istými mesačnými poplatkami, ZEON takéto obmedzenia vôbec nemá.

Ďalším cieľom bolo priblížiť čitateľovi možnosti využitia porovnávaných smart zariadení a inteligentnej domácnosti ako takej. Tento cieľ sa nám podarilo splniť. Inteligentné domácnosti predstavujú isté uľahčenie života a zvýšenie prehľadu o stave domácnosti nielen počas neprítomnosti vlastníkov. Cez smartfón môže používateľ sledovať stav spotreby energie alebo spotrebiče zapojené v inteligentných zásuvkách. Tiež si vie v aplikácií nastaviť, aby mu chodili upozornenia o zaznamenaní pohybu alebo otvorení okna počas jeho neprítomnosti.

Ponuka inteligentných zariadení je na Slovensku v porovnaní so zahraničím pomerne malá, ale predpokladáme, že sa v budúcnosti rozšíri, napríklad o inteligentné zavlažovacie systémy.

Sdílet