Hlavní navigace

Názor ke článku Keď sa podvodník (UnderWasserMan) bráni podvodom... od Simon - "...Ďalej chceme zdôrazniť, že uzatvorenie takejto zmluvy cez...

 • 5. 11. 2009 18:04

  Simon (neregistrovaný)

  "...Ďalej chceme zdôrazniť, že uzatvorenie takejto zmluvy cez internet je možné podľa platných predpisov zmysle § 262 slovenského Obch. zákonníka..."

  No aby sme zistili, o com to ti "podnikatelia" tocia, tak tu je spominany paragraf obchodneho zakonnika:


  § 262
  (1) Strany si môžu dohodnúť, že ich záväzkový vzťah, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261, sa spravuje týmto zákonom.
  (2) Dohoda podľa odseku 1 vyžaduje písomnú formu.
  (3) Touto časťou zákona sa spravujú aj vzťahy, ktoré vznikli pri zabezpečení záväzkov zo zmlúv, pre ktoré si strany zvolili použitie tohto zákona podľa odseku 1, ak osoba poskytujúca zabezpečenie s tým prejaví súhlas alebo v čase vzniku zabezpečenia vie, že zabezpečovaný záväzok sa spravuje touto časťou zákona.


  Takze im tento citat posli naspat, zvyrazni odsek (2), a srdecne ich pozdravuj!
  :-)