Hlavní navigace

Instalace Ruby on Rails na Ubuntu 11.10

30. 1. 2012 20:30 (aktualizováno) miro

Po delší době váhání jsem se rozhodl, že udělám další krok a posunu se dál od Drupalu a zkusím štěstí s Ruby on Rails. Což samozřejmě znamená začít instalací Gitu, Ruby, RubyGems a Rails. Zároveň jsem sebral všechnu odvahu a rozhodl se mou strast s instalací na Ubuntu 11.10 zde zveřejnit.

Pomocí googlu lze nalézt soustu návodů na instalaci pro různé verze Ubuntu, ale ani jedna pro mě zcela nefungovala. Postupnými iteracemi jsem tedy dospěl k průniku několika postupů. Jde o prostý popis mé instalace, tedy místy možná některým bude chybět diskuze toho proč jsem některé kroky dělal zrovna takto. I přes to doufám, že někomu třeba tento postup pomůže. Minimálně pokud budu nucen reinstalovat systém tak já se sem podívám. Upozorňuji tedy: Jedná se o můj postup ne o bezchybný návod.

Začít je vhodné instalací Gitu:

$ apt-get install git-core

Na instalaci Ruby jsem použil RVM (Ruby Version Manager) – tento příkaz nainstaluje poslední stable verzi:

$ bash -s stable < <(curl -s https://raw.github.com/wayneeseguin/rvm/master/binscripts/rvm-installer )

Dále je vhodné přidat rvm do .bash_profile aby bylo v terminálou vždy dostupné:

$ echo '[[ -s "$HOME/.rvm/scripts/rvm" ]] && . "$HOME/.rvm/scripts/rvm" # Load RVM function' >> ~/.bash_profile

Nyní buď restartovat terminál a nebo:

$ source ~/.bash_profile

Uspěšná instalace by se měla projevit asi takto:

$ type rvm | head -1 rvm is a function

Na uplný závěr instalace rvm je dobré spustit:

$ rvm requirements

Tento příkaz vám prozradí jestli rvm má na váš systém ještě nějaké požadavky a přímo vám dá vědět co nainstalovat. Například takovouto hláškou:

# For JRuby, install the following: jruby: /usr/bin/apt-get install curl g++ openjdk-6-jre-headless jruby-head: /usr/bin/apt-get install ant openjdk-6-jdk

Já jsem si vybral pro instalaci z nějakého důvodu ruby 1.9.2. Což v překladu pro rvm znamená:

$ rvm install 1.9.2

Výsledek:

$ ruby -v ruby 1.9.2p290 (2011-07-09 revision 32553) [i686-linux]

A pro pořádek ještě:

$ rvm use 1.9.2 --default

Tím je tedy instalované Ruby. A díky tomu, že jsem instaloval pomocí rvm tak se rovnou nainstalovali i RubyGems. Ověřit lze např. pomocí:

$ which gem /home/miroslav/.rvm/rubies/ruby-1.9.2-p290/bin/gem

Od věci ale není spustit:

$ [sudo] gem update --system

Instalace rails už pak znamená pouze:

$ gem install rails

Poté můžete ověřit co jste to vlastně provedli pomocí:

$ rails -v Rails 3.2.1

Pak už nezbývá než se pokusit vytvořit první RoR aplikaci.

$rails new prvni_app create README.rdoc create Rakefile create config.ru create .gitignore create Gemfile create app ... create vendor/plugins create vendor/plugins/.gitkeep run bundle install ... Using sass-rails (3.2.4) Using sqlite3 (1.3.5) Installing uglifier (1.2.3) Your bundle is complete! Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is installed.

Když jsem se poprvé pokusil spustit rails new app byl jsem upozorněn, že mi chybí nějaké knihovny, pro mě konkrétně:

sudo apt-get install build-essential libssl-dev libreadline5 libreadline5-dev zlib1g zlib1g-dev

Poté už vše proběhlo v pořádku. Nyní už zbývá pouze spustit local web server a vše je ok:

$rails server

I zde jsem v první iteraci narazil na problém.

Could not find a JavaScript >runtime. See https://github.com/sstephenson/execjs for a list of available r

Po chvilce googlení jsem objevil a vyřešil pomocí:

$ sudo apt-get install nodejs

Pak už jsem server spustil:

$ rails server => Booting WEBrick => Rails 3.2.1 application starting in development on http://0.0.0.0:3000 => Call with -d to detach => Ctrl-C to shutdown server [2012-01-30 20:09:20] INFO WEBrick 1.3.1 [2012-01-30 20:09:20] INFO ruby 1.9.2 (2011-07-09) [i686-linux] [2012-01-30 20:09:20] INFO WEBrick::HTTPServer#start: pid=2940 port=3000

A na localhost:3000 objevil WELCOME ABOARD You’re riding Ruby on Rails!

Pokud jste někdo dočetl až sem doufám, že vám návod byl alespoň částečně k něčemu dobrý.

Sdílet