Hlavní navigace

Názor ke článku eObčanka jako úložiště SSH klíčů od Ash - K prokázání totožnosti v zásadě potřebujete prokázat své...

 • 5. 12. 2019 23:47

  Ash

  K prokázání totožnosti v zásadě potřebujete prokázat své jméno, příjmení, adresu bydliště a datum narození.

  OP má v této věci zvláštní postavení z toho titulu, že obsahuje všechny tyto potřebné údaje, a podle fotky na něm ověří, že je OP váš. Na rozdíl od vámi zmiňovaného pasu nebo ŘP, kde chybí např. adresa trvalého pobytu, vás lze pomocí OP ověřit "offline".

  To, že k prokázání můžete použít třeba ten ŘP, je pravda, ověřující osoba se Vás zeptá ještě na adresu TP, ověří to v evidenci obyvatel a když bude vámi proklamovný údaj sedět s tím co zjistí, může vás považovat za ověřeného. Ale na to potřebuje přístup do evidence obyvatel a vaše prohlášení o adrese. Stejně tak vás může ověřit bez dokladu prostě tak, že se vás na dané údaje zeptá a ověří si je včetně vaší podoby v evidenci.

  Samozřejmě se může spokojit třeba jen s vaším jménem, ale pokud by se později ukázalo, že s daným jménem existuje více osob, bude mít taková osoba problém s prokazováním, že jste tam byl identifikován vy, a ne váš jmenovec... Čtyřkombinace uvedená v úvodu je považována za dostatečně unikátní ergo postačující k plnohodnotnému ověření.