Hlavní navigace

PostgreSQL: Transakce v PL/pgsql - Řešení problému s připojením

25. 11. 2017 5:42 (aktualizováno) Michal Šalko

Nepředstavitelné se stalo realitou: Dblink fungoval spolehlivě, než … Když jsem spustil svoji napsanou funkci, která rozsekávala funkčnost na několik transakcí přes dlblink, tak funkce vrátila tuto hlášku :

ERROR: could not establish connection
DETAIL: could not connect to server: Cannot assign requested address
  Is the server running on host "192.643.1.434" and accepting
  TCP/IP connections on port 5432?

CONTEXT: SQL statement "SELECT dblink_exec('fdw_local',lsql)"
PL/pgSQL function s13.f_vypocet_s_ins(integer,integer) line 183 at SQL statement 

Byl to problém, který jsem musel řešit. Nebylo představitelné, aby se nedokončila funkce v případě, že by došlo k výpadku spojení.

K řešení se nabízela vlastnost funkcí vracet jinou hodnotu  v případě, že skončí v pořádku nebo špatně. Obecný vzor je tento :

CREATE OR REPLACE FUNCTION funkce()
 RETURNS boolean AS
$BODY$
DECLARE

BEGIN
 -- vlastni funkcnost

 -- Prikaz probehne funkce vrati true
  RETURN true;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN

   -- Prikaz neprobehne funkce vrati false
   RETURN false;
END;
$BODY$
LANGUAGE plpgsql; 

Vytvořil jsem proto funkci, která provede přes dblink dotaz a v případě, že ztroskotá, spojení nikoliv vzdálená funkce tak vrátí false.

CREATE OR REPLACE FUNCTION dblink_comand(lsql text)
 RETURNS boolean AS
$BODY$
DECLARE
 lerr boolean;
BEGIN
  SELECT ret INTO lerr
   FROM dblink('fdw_cdc',lsql) as t(lerr boolean);
  RETURN true;
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
   RETURN false;
END;
$BODY$
 LANGUAGE plpgsql VOLATILE
 COST 100; 

Mnozí by šli ještě dále a vraceli by tři stavy :

 • 1 – pošlo
 • 0 – chyba spojení
 • –1 – chyba na vzdáleném sql dotazu

V spouštěcí funkci jsem vše dal do nekonečné smyčky, která v případě pádu spojení se o něj pokoušela i nadále.

lvys boolean;

    -- Protoze muze dojit k vypadku spojeni, tak se vola dblink do te doby, nez se provede
    LOOP
      SELECT dblink_comand INTO lvys FROM dblink_comand(lsql);
      EXIT WHEN lvys;
    END LOOP; 

Opět. Mnozí z nás by namítali, že je fajn, když funkce raději se neprovede a ne blokovat zdroje v nekonečné smyčce. 

Sdílet

Diskuse byla uzavřena.