Hlavní navigace

Jak na databáze 5.NF - cross join relací

14. 7. 2016 8:05 Michal Šalko

V příspěvku o 4.NF jsem se dostali k datovému modelu, kde jsem sémanticky (na základě znalostí dat ) přišli k závěru, že je nezbytné mít vazbu mezí zdrojem dat a registovanými událostmi nad územím. 5. normální forma nám dává návod jak zabespečit relace v tomto případě.

P.S. Všimli jste si že poslední 2 normální formy nejsou pouze o syntaxi, ale hlavně o sématice – znalostech dat ?

Abstrakce : 5. normální forma

Tabulka je v 5. NF když :

  1. Je v 4.NF
  2. Tabulka neobsahuje sloupce, které mezi sebou nemají vícenásobné relace

Příklad:

Cílem 4. a 5. normální formy je o tom, jak redukovat nadbytečná (reduntatní) data, které mohou vzniknoutat tehdy, když ukládame relační data do jedné tabulky.

Asi nejlepší příklad bude, když to vysvětlím abstraktně.

Původní tabulka v sobě obsahuje identifikátory 3 objektů. Ze sémantiky (charakteru dat) víme, že nejen relace objekt1-objekt2-objekt3 dává smysl, ale že každé dva objekjty  mezi sebou tvoří relaci nezávisle na třetím objektu. A tedy, že Původní tabulka obsahuje redundatní (nadbytečná – duplicitní data) data. Počet záznamů můžeme redukovat a tím zvýšit efektívnot zpracování tak, že namísto jedné spojovací tabulky, vytvoříme 3, tedy cross join.

Pozór: Coss join jsi můžeme dovolit pouze tehdy, jestli skutečně platí, že „Každý s každým“. Jestli ne, tak dostaneme falešná data !

Složitější příklad :

Začneme tam, kde jsme skončili u 4.NF.

Z našich znalosti, vyplývá, že musíme zabespečit relace mezi uzemím – událostí, událostí – importní dávkou, impotní dávkou – zdrojem dat a zdrojem_dat-událostí.Nejjednoduchší je sestavit datový model asi takto:

Zdroj dat přidáme k tabulce udalosti_fakta. Tato tabulka ale není v 4.NF, protože obsahuje ve svích sloupcích multihodnotové relace.  Základní informační jednotkou je zde relace uzemi1_id a udalost_id. K ní přistupuje importní dávka a skupinu tvoří imp_davka_id, uzemi1_id,udalost_id. Skupina je Importní skupina.  Druhou skupinu tvoří zdroj_id,  uzemi1_id,udalost_id. Skupina je Obsahová skupina.

To nás vede k tomu, že „události-fakta“ rozbijeme do tabulek „udalosti-uzemi“ a „udalosti-zdroj“ a „Tabulka“.

Referenční integritu pak dokážeme zabespečit tím, že například, jestli v tabulce udalost-zdroj potřebujeme, aby jedna událost byla registrovaná pouze jedným zdrojem. Tak nad udalost_id dáme jedinenčný klíč. Obdobně i nad tabulkou udalost_uzemi1.

Závěrem :

Tak snad jsem dostatečně vysvětlil, jaký já chápu 5. normální formu. Když rekapituji dosavadní probrané normální formy db, Tak

  • 1. je o atomičnosti
  • 2. o referenční integritě
  • 3. o redukci nadbytečných popisných dat
  • 4. o redukci nadbytečných nerelačních referenčních dat a
  • 5. o redukci nadbytečných relačních referenčních dat.

Zůstavá nám jedna oficiální 6.NF a 7.NF (neoficální). Na rozdíl od předchozích forem tyhle se zabývají případy jak předcházet anomalitám vhodným návrhem datových struktur.

6. NF forma mluví o insert a delete anomalitě a 7.NF (můj příspěvěk do normalizace) o update anomalitě. Ale teď se na měsíc odmlčím to víte prázdniny. :)

Sdílet

Žádné názory