Hlavní navigace

Názor ke článku Potrebujeme celebrity IT od peto - >prípadne predpoveď počasia (to už je fakt výsmech) problem...

 • 6. 10. 2009 13:43

  peto (neregistrovaný) 147.175.125.---

  >prípadne predpoveď počasia (to už je fakt výsmech)

  problem je,ze to je celbrita
  >Celebrita je veľmi známa osoba, ktorá k sebe púta veľký záujem verejnosti a médií. Slovo celebrita sa odvodzuje z lat. "celebrere". No známe osoby sa stávajú celebritami, až
  >keď o nich stúpa záujem verejnosti a médií.
  http://sk.wikipedia.org/wiki/Celebrita

  Pravidlá slovenského pravopisu
  3., upravené a doplnené vydanie. Red. M. Považaj. Bratislava: Veda 2000.

  celebrita -u mn. -i m. živ.

  Slovník cudzích slov (akademický)
  Druhé, doplnené a upravené slovenské vydanie, SPN 2005.
  Akademický slovník cizích slov, Academia Praha.

  celebrita -y ž. ‹l› významná, známa osobnosť, vážená vo svojom odbore alebo v spoločnosti
  Slovník slovenského jazyka
  Hlavný redaktor dr. Štefan Peciar, CSc. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1959 – 1968.

  Pozor, toto nie je súčasná kodifikačná príručka!

  celebrita, -y, -rít ž. kniž. významná, slávna osobnosť
  http://slovnik.juls.savba.sk/