Hlavní navigace

Názor ke článku Detská pornografia, hakeri a BSA od anonym - Ľuda si konečne musia uvedomiť, že pokiaľ si...

 • 7. 10. 2007 17:17

  anonym (neregistrovaný)

  Ľuda si konečne musia uvedomiť, že pokiaľ si vážia vlastnú slobodu prejavu tak musia rešpektovať a ochraňovať túto slobodu aj u iných aj napriek tomu, že sa s ňom nesúhlasia. V opačnom prípade sa systém vždy zvrhne k neslobodnej diktatúre.

  Dohovor o počítačovej kriminalite v krajinach EU (http://www.radaeuropy.sk/?1633) považuje za detskú pornografiu materiál ktorý vizuálne znázorňuje:

  ~~~
  * neplnoletú osobu zúčastnenú na očividne sexuálnom správaní
  * osobu, ktorá sa zdá byť neplnoletá a ktorá sa zúčastňuje na očividne sexuálnom správaní
  * realistické obrazy, ktoré predstavujú neplnoletú osobu zúčastnenú na očividne sexuálnom správaní

  3. Na účely vyššie uvedeného odseku 2. termín "neplnoletá osoba" zahrnuje všetky osoby mladšie ako 18 rokov. Strana však môže požadovať nižšiu vekovú hranicu, ktorá nesmie byť nižšia ako 16 rokov.
  4. Každá strana si môže vyhradiť právo neuplatňovať úplne alebo sčasti odseky 1.(d) a 1.(e) a 2.(b) a 2.(c).
  ~~~

  Pre mnohých bude zrejme šokujúce, že veková hranica je štandardne nastavená na 18 rokov a nesmie byť nižšia ako 16 rokov. Ako už bolo spomenuté vyššie, tak toto môže vyrobiť kriminálnikov aj z ľudí, ktorí si vyrobili vizuálny záznam vlastného legálneho pohlavného styku.

  Definícia "osoby, ktorá sa zdá byť neplnoletá" je silne náchylná na subjektívny výklad. Mužom sa prirodzene páčia mladé ženy a známi producenti legálneho erotického alebo pornografického materiálu často uprednosťujú modelky ktore vyzerajú mladšie ako 18 rokov alebo v určitom zmysle majú detské črty.

  Ďalší problém je s definícou "očividne sexuálnoho správania". Máme všetky dôvody sa domnievať, že na základe danej definície je možné za detskú pornografiu prehlásiť aj obsah kde modelka/model nepraktizujú pohlavný styk. Erotické pózovanie bez odevu celkom určite spadá pod "očividne sexuálne správanie". V kombinácií s predošlím bodom je dokonca možné prehlásiť fotografie mladistvo vyzerajúcej 18 ročnej modelky pózujúcej bez odevu za detskú pornografiu. Ak vám teda nájdu na HDD fotografie takej krásky (ako napr. http://glam-deluxe.com/fhg/ema_spa/index.php [!!! NSFW !!!]) tak v extrémnom prípade za to možete byť obvinení z prechovávania detskej pornografie a i keď vás nakoniec súd neodsúdi, tak nálepky pedofila sa už nezbavíte. Domnievam sa, že pomocou tak širokých definícií má väčšina mužov pedofilné sklony.

  Zmienka o "realistických obrazoch, ktoré predstavujú neplnoletú osobu zúčastnenú na očividne sexuálnom správaní" je podľa mňa jednoznačné zasahovanie do slobody prejavu. Japonské Hentai a hocijaká iná podobná kresba jepodľa toho detská pornografia. Podľa rovnakej logiky by malo byť zakázané zobrazovať a prechovávať hocikajú kresbu alebo vizuálne znázornenie trestného činu podľa platnej legislatívy. Hollywood by mal v takom prípade veľké tažkosti.

  Je smutné, že klerikalisti nikdy nemajú problém v presadzovaní podobných zákonov. Hystéria okolo "nemorálnych" činností v našej spoločnosti naberá také obrátky, že žiadny poslanec sa neodváži priamo zdvihnúť roku za ochranu slobody aby následne riskoval obvinenia z pedofílie, z narkománie atď. Dokonca je dnes možné v podobných témach ľahko vytĺcť politický kapitál. Každý (naivný) občan predsa bude voliť politika, ktorý striktne ochraňuje naše morálne (a kresťanské) hodnoty - nepripomína vám to niečo? Ak nie, tak ste práve pochopili ako sa mmohla Nemecká robotnícka strana na čele s prísnym ochrancom morálky a kresťanstva dostať k moci.

  V muslimských krajinách kde sa "Sharia Law" striktne uplatňuje v zákonnom systéme hrozí cudzoložníkom, homosexuálom, pedofilom trest smrti - napr. ukameňovaním. Často sa to využíva na efektívné odstraňovanie nepohodlných politikov na ktorých "našijú" dôkazy. Myslím, že nič nebude brániť v našich krajinách aby sa podobne využívalo prechovávanie detskej pornografie - hyséria voči pedofilom je predsa dostatočne silná aby odstavila hocijakého politika. Hovoriť tu o nejakých jednoduchých spôsoboch ako dokázať, že detské porno na disku bolo človeku podstrčené je absolútny nezmysel. Hocijaký vírus môže všetko nastaviť tak, že fotografie budú v cache vašeho prehliadača aj v histórií navštívených stránok. Baviť sa tu o dokazovaní sledovaním občanov cez ISP už zaváňa diktatúrou, kde je každý sledovaný a odpočúvaný. ISP podľa zákona nemôže sledovať vaše aktivity pokiaľ ho o to nepožiada súd (v takom prípade už prokurátor musí mať vážne argumenty). Ak vám teda polícia nájde detské porno počas domovej prehliadky, ktorá pôvodne mala iný dôvod, tak máte veľký problém.