Hlavní navigace

Názor ke článku HTML report v jazyce Java na pár řádků od pop - > je to jen volání nějakého frameworku Ono jde...

  • 7. 4. 2021 18:16

    pop

    > je to jen volání nějakého frameworku

    Ono jde skoro vždy o volání nějaké knihovny. Co třeba komponenta DataGrid z šablonovacího frameworku PrimeFaces? Učebnicové použití této komponenty se zdá být intuitivní, navíc samotná komponenta obsahuje algoritmy pro filtrování (či řazení) sloupců tabulky. Jakmile však potřebujeme zapracovat specifické filtrování (třeba jednoduché prohledávání celých textů), použití se komplikuje. K tomu chybí typová kontrola parametrů komponenty, refaktoring služeb kolem textové šablony je rizikový, tvorba vlastního potomka komponenty (pro opakované použití) je pracná - zejména ve srovnání s přímým napojením komponent v jazyce Java. Pokud to někomu vyhovuje je to fajn, v opačném případě někdo třeba ocení alternativu.

    https://www.primefaces.org/showcase/ui/data/datatable/field.xhtml?jfwid=99877