Hlavní navigace

Názor ke článku Procento vs. procentní bod od me vakérav - [35][45] Vaše názory jsou řekněme velice svérázné. Problém...

  • 13. 5. 2012 23:24

    me vakérav (neregistrovaný)

    [35][45] Vaše názory jsou řekněme velice svérázné. Problém je v tom, že za normálních okolností asi počítáte procenta správně (třeba ve skupině byly 4 lidi. Teď jich je 5 => nárůst o 25%). Základ je ten původní stav, 4 lidi. Jakmile ale vycítíte, že by tam mohla být nějaká horní mez, z nějakého důvodu úplně převrátíte a jako základ začnete počítat tu horní mez. Problém je, že ta horní mez nemusí být vůbec zřejmá nebo nemusí existovat vůbec. Například v příkladů se sklenicí (100 ml => 150 ml) máte tendenci uvažovat, že ta sklenice je nějak veliká, ale to je nesmyslné. Dosaďte si za sklenici třeba rybník => předtím tam bylo 100.000 litrů, teď je tam 144.000 litrů. O kolik procent je tam víc vody? No zjevně o 44 %, tam prostě není nějaký „celek“ (voda se může rozlévat neomezeně).

    Kdybych ale řekl, že je rybník v díře, která má do úrovni cestičky objem 150.000 litrů, do úrovni nejnižšího domu 200.000 litrů a za první kopec by se přelil při 300.000 litrech, co pak? Najednou zapomenete na původní výsledek a začnete hádat, jaký je vlastně ten správný objem rybníka a počítat procenta z nějakého nesmyslného celku. Proboha proč?

    Právě proto se počítají procenta vždy z původního základu (aby bylo jasné, že všechny veličiny jsou dané) a procentní body z nějakého celku. Pak se ale musí říci, z jakého celku se to má počítat (třeba kam může sahat ten rybník). Jsou to ale dvě různé věci a nelze používat jeden výraz (procenta) pro obojí.