Hlavní navigace

Názor ke článku Legální Windows za pajdu? Máme. od D.A.Tiger - [65] PS. Málem bych zapoměl: "Osobní informace není taková, kterou...

 • 23. 5. 2008 15:41

  D.A.Tiger (neregistrovaný)

  [65]
  PS. Málem bych zapoměl:
  "Osobní informace není taková, kterou nelze jednoznačně spojit s vaší osobou."
  cituji z Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (účinné znění)

  $4

  a) osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

  b) citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,

  c) anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů,

  d) subjektem údajů fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,

  e) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,

  f) shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování,

  g) uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,

  atd... teď už opradu The End