Hlavní navigace

Názor ke článku Jak si správně nastavit .vimrc od abyssal - Vybral som par (snad) uzitocnych hlavne vizualnych veci...

 • 6. 11. 2007 17:00

  abyssal (neregistrovaný)

  Vybral som par (snad) uzitocnych hlavne vizualnych veci z .vimrc (som zvedavy jak to naformatuje):

  "1) zvyraznenie status line - odlisenie command mode a insert mode, naviac nastavi zvyraznenie aktivneho riadku v insert mode. Ta funkcia CulInInsertMode je potrebna aby to fungovalo aj pri prepnuti tabov spravne. Prikazy highlight su nastavenia farbiciek v gui mode a text mode, pripadne si zmente

  " highlighting command/insert modes
  highlight StatusLine guifg=red guibg=white ctermfg=red ctermbg=white
  autocmd! InsertEnter * highlight StatusLine guifg=blue guibg=white ctermfg=green ctermbg=white
  autocmd InsertEnter * set cul
  autocmd! InsertLeave * highlight StatusLine guifg=red guibg=white ctermfg=red ctermbg=white
  autocmd InsertLeave * set nocul
  autocmd! WinLeave * set nocul
  autocmd! WinEnter * call CulInInsertMode()

  " set cursorline in insert mode, not in command mode
  function! CulInInsertMode()
  if mode()=="i"
  set cul
  else
  set nocul
  endif
  endfunction

  "2) spustanie make prikazu cez F7 a navigovanie cez najdene chyby cez F5/F6; :make nemusi volat nutne 'make', ale aj iny tool/prekladac, viz :help makeprg
  " make and navigating through errors
  nnoremap <F5> :cN<CR>
  nnoremap <F6> :cn<CR>
  nnoremap <F7> :make<CR>

  "3) oznacovanie Shift+Up/Down/..., Shift+Insert, Shift+Del; tieto typicky nebudu fungovat v terminali, lebo ten ich odchyti na scrolovanie apod.
  " Shift-Up/Down switches to line-visual
  inoremap <S-Down> <Esc>V
  inoremap <S-Up> <Esc>V
  vnoremap <S-Down> <Down>
  vnoremap <S-Up> <Up>
  nnoremap <S-Down> V
  nnoremap <S-Up> V
  " Shift-Left/Right switches to character-visual
  inoremap <S-Left> <Esc>v
  inoremap <S-Right> <Esc>v
  vnoremap <S-Left> <Left>
  vnoremap <S-Right> <Right>
  nnoremap <S-Left> v
  nnoremap <S-Right> v
  " Shift-Home/End switches to character-visual, choosing till EOL
  inoremap <S-Home> <Esc>v<Home>
  inoremap <S-End> <Esc>v<End><Left>
  vnoremap <S-Home> <Home>
  vnoremap <S-End> <End><Left>
  nnoremap <S-Home> v<Home>
  nnoremap <S-End> v<End><Left>
  " Ctrl-Insert is copy (yank)
  vnoremap <C-Insert> "+y
  " Shift-Insert is paste, Shift-Del is cut
  vnoremap <S-Insert> <Esc>"+gP
  inoremap <S-Insert> <C-R>+
  nnoremap <S-Insert> "+gP
  vnoremap <S-Del> "+x

  "4) Podrobnejsia status line, ukazuje cislo buffera, filetype, encoding, lineendings, poziciu absolute a percenta, modified flag atd.
  " Status line setting
  set laststatus=2
  set statusline=%{&mo­dified?'[+]':'\ \ \ \ '}\
  set statusline+=%-3.3n\ " buffer number
  set statusline+=%f\ " file name
  set statusline+=\[%{strl­en(&ft)?&ft:'no­ne'},
  set statusline+=%{&en­coding},
  set statusline+=%{&fi­leformat}]
  set statusline+=%= " right align
  set statusline+=%-14.(%l,%c%V%)\ %<%P/%L " offset