Hlavní navigace

Názor ke článku Půlampérový mýtus o USB od Viky - [20] Čili správně by bylo "Mýtus o dodržování...

  • 11. 2. 2013 11:32

    Viky (neregistrovaný)

    [20] Čili správně by bylo "Mýtus o dodržování specifikace USB".
    "může vaše hračka vyhořet, pokud vám do ní počítač s klidným svědomím (a bez ohledu na specifikace) nacpe 3A." -- no, tak to zrovna možné není jaksi z fyzikálních důvodů - má hračka si dle Ohmova zákona vždycky vezme jen takový proud, jaký potřebuje, pokud je napájena předepsaným napětím, že... Proudové omezení je kladeno na USB-zařízení, nikoli na USB-housta.

    "Jinými slovy - nespoléhejte se na specifikace." -- to ale právě obvykle mohu. Organisace USB si např. klade podmínky, za jakých může být zařízení označeno za USB-compliant, včetně použití příslušných symbolů a piktogramů k jeho označení, takže nedodržení takových specifikací může být důvodem k náhradě škody takovým zařízením způsobené. Vizte usb.org