Hlavní navigace

Názor ke článku BSA opět v akci? od Nejsem pravnik - Jako nejsem právník, čeština mi moc nejde, ale...

 • 8. 5. 2010 6:01

  Nejsem pravnik (neregistrovaný) 90.176.38.---

  Jako nejsem právník, čeština mi moc nejde, ale ten dopis to je síla...

  má verze odpovědi, nechtěl by to vzít do ruky někdo právně erudovaný a vytvořit jednotnou odpověď, právně správně :-) myslím, že se najde dostatek malých a středních subjektů, které na společnou obranu rádi přispějí...
  --
  Dobrý den, děkujeme za upozornění. Na českém trhu působíme již x let bez vážnějších problémů, jsme občané České republiky a respektujeme její zákony a vyhlášky. Z titulu zákazníka organizací, které zmiňujete a zastupujete Vám oznamujeme, že v tuto chvíli podnikáme náležité právní kroky a úkony, které nás do budoucna ochrání před podobným vyhrožováním a vydíráním, za které Váš dopis považujeme. V případě, že máte podezření a důkazy na porušování autorských práv v naší společnosti, měli by jste toto oznámit na příslušném oddělení policie ČR, v opačném případě se vystavujete postihu neoznámení trestného činu - porušení autorských práv.

  Právní důsledky za používání nelegálního software si plně uvědomujeme, proto používáme vždy legálně zakoupený sofware, případně software jehož licence umožňuje používání i bez možnosti zakoupení.

  Taktéž Vás upozorňujeme, že v dané věci podnikneme náležité právní kroky. Na uklidněnou Vás již nyní upozorňuji, že o celé záležitosti budeme průběžně informovat všechny dotčené dodavatele software, které zastupujete. K informaci připojíme oznámení, které dotčené společnosti, pokud to bude možné informuje a zažádá o přehodnocení aktivit ve vztahu ke společnosti Vaši.

  Do budoucna taktéž změníme politiku nákupu software a budeme se více orientovat na svobodný software. To především z důvodu, že podobné počínání považujeme za perzekutivní. Z jakého titulu nám vyhrožujete? Navíc "kroky", které jsou vztažené na "jakousi registraci"?? nechápeme vůbec. Oznamujeme Vám, že kroky, které odstraní toto chování Vaši "společnosti", učiníme naopak My. Nebudeme ale čekat dva měsíce, protože pro důvodné podezření z trestného činu vyhrožování, vydírání (právník doplní) Vaši stranou se míníme chránit ihned. Forma zaslaného sdělení nás navíc poškodila i finančně a tudiž prosím očekávejte i žalobu, kterou se budeme snažit nahradit ušlý zisk.

  Na závěr Vám oznamuji, že máme v plánu spojit se všemi dotčenými, obeslanými subjekty a vytvořit memorandum, které Vaše nelegální aktivity do budoucna, snad již po mnoha letech zastaví a ochrání tak ty subjekty, které se snaží o opak jednání, na které vy, z nám neznámého důvodu poukazujete.