Hlavní navigace

Názor ke článku Knihovníci od Lumír - Ahoj. Jsme ve spletitých problémech, které se asi...

 • 30. 7. 2013 10:31

  Lumír (neregistrovaný) 88.103.235.---

  Ahoj. Jsme ve spletitých problémech, které se asi neuvolní dříve, než si zavedeme pár jiných pravidel. Například takových:
  1. vše je živé,
  2. nikdo nemůže vlastnit nic, co je živé, může však být opatrovníkem,
  3. nic nesmí být vykonáno, co by mohlo nějak poškodit dítě či nemocného,
  3. nic nesmí být vykonáno, co by mohlo nějak poškodit živou a zdravou dospělou bytost, pokud si tak sama nepřeje,
  4. každá lidská bytost dostává generální mzdu,
  5. každý člověk může a současně musí dostat (nad rámec generální mzdy) směnný prostředek ve výši ekvivalentu počtu odpracovaných hodin,
  6. hodnota odpracované hodiny je pro všechny bytosti stejná,
  7. odpracované hodiny se dělí (a jsou pak k dispozici) na 3 stejné díly: práce pro komunitu, práce pro rodinu, práce pro sebe, přičemž každý za sebe rozhoduje, co je jeho komunitou,
  8. veškeré duševní a duchovní statky jsou vlastnictvím celého lidského rodu a nemohou být zpoplatněny. Přístup k nim je odvislý od duševní a duchovní vyspělosti jedince,
  9. o tom, jak naložit s prostředky (obecně s jakoukoliv problematikou) komunity/rodu rozhoduje přímé hlasování jejich dospělých a duševně zdravých členů,
  10. pro rozhodovací mechanismus je vytvořen systém odpovědných rozhodovacích skupin tak, aby každý spolurozhodoval o věcech, které je schopen obsáhnout,
  11. o nakládání se svými - čistě osobními - prostředky rozhoduje pouze konkrétní bytost,
  12. o dětech rozhodují především rodiče, pak teprve rod a naposled komunita,
  13. o bytostech s duševními nedostatky rozhoduje rod či komunita,
  14. o okamžik přechodu z dětství k dospělosti se stará a pečuje speciální výkonné shromáždění rodu a komunity – ne rodina,
  15. základem rodiny je žena a muž, z jejichž spojení vzešla nová bytost,
  16. péče o vzdělání a o zdraví je hrazena prostředky komunity a musí být všeobecně a nevýlučně přístupná,
  17. veškeré osobní, rodové a komunitní odlišnosti je třeba respektovat, pokud nejdou proti těmto zákonům,
  18. s těmito zákony nemusí bytost souhlasit, pak se však nemůže označit za člena a spolutvůrce změny a nemůže být spoluuživatelem jejích nástrojů,
  19. toto je první verze základních pravidel bytostí na cestě regenerace a především duchovního rozvoje,
  20. základní pravidla musí být stále revidována - ovšem jen směrem k jejich vyšší kvalitě, všeobecnosti a duchovnosti – k vesmírným zákonům rozvoje života.

  Toto je ovšem 1. verze. Asi ještě změním pořadí bodů tak, aby šly od základních ke speciálnějším. Chybí tu 21. bod. Asi bude o živém bohu a samozřejmě o živé matce Zemi. Snad by to pak šlo. Bylo by dobré, aby se vše vešlo na jednu stranu listu. Jinak by to asi nikdo nechtěl číst.
  Navrhuji rozjet nejprve definici a pak scénář neustálého vývoje, zavádění a praxe těchto pravidel. Dle modelu, který uplatnil pro vývoj operačního systému Linux geniální muž, fin Linus Torvalds. Přechod k nim budeme muset nějak ustát. Vítejte do pomalu se vynořujícího jiného světa. Lumír - Pathfinder