Hlavní navigace

Makrá v OpenOffice.org

Autor:Július Pastierik
Jazyk: slovenština
Licence: CC by-nd
Počet stran: 270
Datum přidání: 25. 11. 2010
Táto kniha vznikla na základe článkov o programovaní makier, ktoré boli zverejnené v rokoch 2005 – 2009 na portáli Inet.sk. Je roz- širovaná zadarmo v nádeji, že bude užitočná, avšak bez akejkoľvek záruky. Zdrojové texty makier sú zverejnené podľa ustanovení Všeobecnej verejnej licencie GNU GPL, vydávanej nadáciou Free Software Foundation a to buď verzie 2 tejto licencie, alebo, podľa vášho uváženia, ktorejkoľvek neskoršej verzie. Z uvedeného vyplýva, že všetky zverejnené makrá sú voľne šíriteľné a môžete ich šíriť a modifikovať podľa ustanovení spomenutej Všeobecnej verejnej licencie GNU GPL. Na zverejnené makrá sa preto nevzťahuje žiadna záruka. Makrá sa poskytujú ,,tak, ako sú'', bez záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovnej, alebo vyplývajúcej, vrátane (ale nielen) záruk o vhodnosti pre určitý účel. Pokiaľ ide o kvalitu a výkonnosť makier, leží všetko riziko na vás. Ak by sa v makrách prejavili chyby, spadajú náklady za všetku potrebnú údržbu, opravy či nápravu na váš vrub.

Knihu si můžete stáhnout v těchto formátech:

PDF