Hlavní navigace

Linux+Perl+všetko ostatné - Články označené nálepkou one-liner

cmd line encodovanie html entities

ak ste niekedy potrebovali zakódovať špeciálne znaky html a skončilo to tak, že ste ručne napísali &gt; &lt; &amp; tu je jednoduchší spôsob ako na to: echo "%^&*(><" | perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' # alebo perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' < /tmp/subor.txt # alebo perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' /tmp/subor.txt
2. 12. 2008 12:14 | html entities one-liner

stĺpec na riadok

Včera som potreboval rozposlať email na 48 adries ale mal som ich v stĺpci tabuľky. Pomohol mi tento krátky Perl one-liner: perl -le '@a = map { chomp; $_ } <> ; print join ", ", @a' Stačí spustiť a „pastnuť“ stĺpec. Výstupom je: /---pre adresa@cislo.jeden, adresa@cislo.dva, adresa@cislo.tri, … \--- čomu už môj poštový klient rozumel.
4. 11. 2008 15:35 (aktualizováno) | one-liner |