Hlavní navigace

Linux+Perl+všetko ostatné - Články označené nálepkou html entities

cmd line encodovanie html entities

ak ste niekedy potrebovali zakódovať špeciálne znaky html a skončilo to tak, že ste ručne napísali &gt; &lt; &amp; tu je jednoduchší spôsob ako na to: echo "%^&*(><" | perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' # alebo perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' < /tmp/subor.txt # alebo perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' /tmp/subor.txt
2. 12. 2008 12:14 | html entities one-liner