Hlavní navigace

Linux+Perl+všetko ostatné - Články označené nálepkou cidr

one-liner na zagregovanie cidr blokov

perl -MNet::CIDR::Lite -lane ‚BEGIN { $c = Net::CIDR::Lite->new; };next if m/^#/; $c->add_any($F[0]); END { print join „\n“, $c->list; }‘ pre vstup ktorý vyzerá takto: /---pre # my routes 192.168.1.0/24 home 192.168.2.0/24 home 192.168.3.0/24 home 192.168.4.0/24 home 192.168.5.0/24 work 192.168.6.0/24 work 192.168.7.0/24 work 192.168.8.0/24 work 10.100.0.0/16 work 10.101.0.0/16 work 10.103.0.0/16 work 10.104.0.0/16 work \---
8. 11. 2008 8:42 | cidr