Hlavní navigace

Linux+Perl+všetko ostatné

cmd line encodovanie html entities

ak ste niekedy potrebovali zakódovať špeciálne znaky html a skončilo to tak, že ste ručne napísali &gt; &lt; &amp; tu je jednoduchší spôsob ako na to: echo "%^&*(><" | perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' # alebo perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' < /tmp/subor.txt # alebo perl -MHTML::Entities -ne 'print encode_entities($_)' /tmp/subor.txt
2. 12. 2008 12:14 | html entities one-liner

TCPW2008 je za nami

TwinCity Perl Workshop 2008 je za nami. Dva dni, 27 prezentácií z toho 5 po slovensky, 6 po nemecky a zvyšok po anglicky. Väčšina z nich je prístupná online. Za Bratislava Perl Mongerov by sme sa chceli poďakovať všetkým prezentujúcim a účastníkom vďaka ktorým sa mohol tento workshop uskutočniť. Do Viedne ich prišlo 32 a do Bratislavy 40. 27 z nich sa zúčastnilo obydvoch dní.
22. 11. 2008 14:44 | summary workshop

one-liner na zagregovanie cidr blokov

perl -MNet::CIDR::Lite -lane ‚BEGIN { $c = Net::CIDR::Lite->new; };next if m/^#/; $c->add_any($F[0]); END { print join „\n“, $c->list; }‘ pre vstup ktorý vyzerá takto: /---pre # my routes 192.168.1.0/24 home 192.168.2.0/24 home 192.168.3.0/24 home 192.168.4.0/24 home 192.168.5.0/24 work 192.168.6.0/24 work 192.168.7.0/24 work 192.168.8.0/24 work 10.100.0.0/16 work 10.101.0.0/16 work 10.103.0.0/16 work 10.104.0.0/16 work \---
8. 11. 2008 8:42 | cidr

daily fresh spam

1. Novembra uzrela svetlo sveta zmienka o tom, že existuje feedback@bratislava.pm.org a dnes – 5. Novembra už som dostal prvú odozvu! → spam. :-| Nie že by to bol problém zmeniť adresu v cgi-cku, ale privádza ma to zas k tej istej myšlienke, prečo sa s tým nič nerobí? Dnes v rámci úspešného rána som dostal aj druhý spam, ale nie od anonymného spamera zneužívajúceho openrelay/openproxy ale priamo od SK-NIC. Propagujú web konferenciu…
5. 11. 2008 11:19 (aktualizováno) | spam |

CGI na prijímanie spätnej väzby

Cez víkend som zhlobil CGI na posielanie správ zo stránky http://ba.pm.org/contact.html. Bez dlhých úvodov tu je: /---pre #!/usr/bin/perl -T =head1 NAME send-feedback.cgi – CGI that sends email from posted feedback form =head1 SYNOPSIS in html: <form action=„/cgi-bin/send-feedback.cgi“ id=„feedback_form“ method=„post“> <fieldset> <span class=„text label“> <label for=„name“>Your name</label> <input name=„name“ type=„text“ id=„name“ size=„25“ /> </span> &l
4. 11. 2008 9:41 (aktualizováno) | cgi pod |

stĺpec na riadok

Včera som potreboval rozposlať email na 48 adries ale mal som ich v stĺpci tabuľky. Pomohol mi tento krátky Perl one-liner: perl -le '@a = map { chomp; $_ } <> ; print join ", ", @a' Stačí spustiť a „pastnuť“ stĺpec. Výstupom je: /---pre adresa@cislo.jeden, adresa@cislo.dva, adresa@cislo.tri, … \--- čomu už môj poštový klient rozumel.
4. 11. 2008 15:35 (aktualizováno) | one-liner |

It's the Magic that counts

It's the Magic that counts. –Larry Wall on Perl's apparent ugliness
24. 10. 2008 10:47 | magic |

feed xml &amp; events html z XML za pomoci XSLT

Vďaka Emmanuelovi má Bratislava PM stránka generované news feed a stránku s udalosťami z jedného zdrojového XML súboru za pomoci XSLT (events-to-html.xslt + events-to-rdf.xslt).
15. 10. 2008 11:01 | rss xml xslt

Twin City Perl Workshop program na 7. a 8. Novembra

program je zverejnený: Piatok: http://ba.pm.org/go/workshop/day1 Sobota: http://ba.pm.org/go/workshop/day2 tu sú tagy: 6, application, armenian, belarus, bus, catalyst, cisco, compiler, configuration, cpan, d, database, dbi, dbic, discovery, dns, dom, dynamic, ecommerce, editor, file, gettext, grammar, gtk2, gui, hci, i18n, icmp, ipc, language, natural, network, networking, nytprof, optimization, p5p, parrot, perl, philology, poe, profiling, rest, russia, security, shop, signal, snmp, spreadshee
15. 10. 2008 11:03 (aktualizováno) | workshop

Mýty o pokroku

Napísal som recenziu na knižku s originálnym názvom – The Myths of Innovation. Nakoniec sa mi dosť rozrástla tak som pridám len úrivok. Kapitola 5, Osamotený vynálezca História miluje predstavu osamoteného vynálezcu. História sa mýli. Úspešné firmy sú založené a vedené k úspechu aspoň dvoma a obyčajne viacerými spriaznenými dušami. -Guy Kawasaki
15. 10. 2008 11:04 (aktualizováno) | kniha mýty pokrok