Hlavní navigace

Názor ke článku py-notify od mys elf - BTW, jak se v tomhle blogu formatuje zdrojak...

 • 16. 4. 2007 20:27

  mys elf (neregistrovaný)

  BTW, jak se v tomhle blogu formatuje zdrojak v Pythonu? Provizorne nahrazuji mezery znakem ^

  from notify.signal import Signal

  class NotifyObject(ob­ject):
  ^^^^def __init__(self):
  ^^^^^^^^self.__sig­nals__ = {}
  ^^^^^^^^self.re­gisterSignals()

  ^^^^def registerSignal­s(self):
  ^^^^^^^^pass

  ^^^^def registerSignal(sel­f, signalName, accumulator = None):
  ^^^^^^^^ self.__signal­s__[signalName] = Signal(accumulator)

  ^^^^def connect(self, signalName, callable):
  ^^^^^^^^self.__sig­nals__[signal­Name].connect(ca­llable)

  ^^^^def emit(self, signalName, *args):
  ^^^^^^^^self.__sig­nals__[signal­Name].emit(ar­gs)


  if (__name__ == '__main__'):
  ^^^^class TestObject(No­tifyObject):
  ^^^^^^^^def registerSignal­s(self):
  ^^^^^^^^^^^^s­elf.registerSig­nal('testSignal')
  ^^^^t = TestObject()
  ^^^^def printArgs(*args):
  ^^^^^^^^print args
  ^^^^t.connect('tes­tSignal', printArgs)
  ^^^^t.emit('tes­tSignal', 1, 2, 3.5, 'xxx')