Hlavní navigace

Názor ke článku Stal som sa obeťou podvodníkov... čo teraz? od Lenka - bobinka - Vážená spoločnosť! Na základe doručenia vašej faktúr týmto s...

 • 4. 11. 2009 10:01

  Lenka - bobinka (neregistrovaný)

  Vážená spoločnosť!

  Na základe doručenia vašej faktúr týmto s okamžitou účinnosťou podľa VOP na základe oznámenia doručeného 3.11.2009 do mojej email adresy a informácií uvedených na vašej stránke http://www.basne-portal.sk v časti VOP odstupujem od tejto zmluvy.
  Na vysvetlenie uvádzam:
  Obchodná zmluva nadobúda právoplatnosť SÚHLASOM oboch zmluvných strán, musí byť odsúhlasená PíSOMNE a musí mať uvedené aspoň tri osobné údaje.
  K dnešnému dňu som nebola žiadnym spôsobom informovaná, že mi vznikol akýkoľvek platený zmluvný vzťah s cenou a službu, a že informácie uvedené vo vašich VOP týkajúce sa prihlasovania a upozornenia na ,,cenu“ , citujem : ,, Cena predmetu zmluvy pre účastníka na http://www.basne-portal.sk je uvedená pri prihlásení“(koniec citátu) sa nezhodujú so skutočnosťou a spôsob prihlasovania na vašu stránku využíva zaužívané postupy prihlasovania pre bezplatné prihlasovanie, pričom klient nie je upozornený ani pri zadávaní údajov ani pri prihlasovaní že bude využívať platené služby, čím dochádza k vytvoreniu plateného zmluvného vzťahu bez konkrétneho a viditeľného upozornenia klienta na túto skutočnosť.
  Tento postup sa nezhoduje so zaužívanými postupmi pre prihlasovanie a nie je súlade s dobrými mravmi.
  Podotýkam, že veľká časť Vami prezentovaných programov je k dispozícii bezplatne na domácich stránkach ich výrobcov, resp. majiteľov, preto je veľmi nepravdepodobné , že by akýkoľvek klient platil za službu, ktorá je mu poskytovaná aj bezplatne.
  Verím, že tento list, postačuje na vyjadrenie môjho stanoviska a ukončenie , ako uvádzate ,,zmluvného vzťahu“ , ktorý na základe uvedeného v liste je právne diskutabilný a som pripravený svoje stanovisko v prípade neakceptovania vašou spoločnosťou obhájiť aj medializovať .
  Na internetovej stranke www.zoznamdomen.sk je doména www.basne-portal.sk platná do 11.5.2010, preto sa nemôžem zaviazať k niečomu na 24 mesiacov, čo nebude existovať takýto čas.
  Očakávam vaše vyjadrenie o ukončení zmluvného vzťahu.