Hlavní navigace

Názor ke článku Greenie sa bude meniť... a to poriadne... od K. - Družstevníci, ktorí sa zaviazali splniť úlohy päťročnice za...

  • 17. 4. 2009 17:15

    K. (neregistrovaný)

    Družstevníci, ktorí sa zaviazali splniť úlohy päťročnice za 4 roky a dosiahnu plánované výnosy a úžitkovosť o rok skôr; baníci, ktorí zabezpečia plynulý chod našich tovární, dopravy, elektriny, tepla v našich domovoch a dodajú tisícky ton uhlia nad plán; vedeckí pracovníci, ktorí všetok um dávajú do služieb blahobytu a šťastia spoločnosti - tí všetci dokazujú lásku k človeku nie slovami, ale činmi, tí všetci slúžia socializmu a mieru a názorne ukazujú, ako splniť a prekročiť veľké úlohy päťročnice.