Hlavní navigace

Názor ke článku Proč by se měli vývojáři zajímat o GDPR? od Komplikátor - "Proč by se měli vývojáři zajímat o GDPR?"...

  • 23. 1. 2018 8:31

    Komplikátor (neregistrovaný)

    "Proč by se měli vývojáři zajímat o GDPR?" - pretože implementujú podmienky GDPR do SW. Účelnosť - povinné zviazanie uchovávaných dát s účelom a preukázateľným súhlasom. Transparentnosť - sprístupnenie všetkých uchovávaných dát v lehote do 30 dní. Práv na zabudnutie - výmaz uchovávaných dát s výnimkou tých, ktorých uchovávanie je vyžadované podľa iných predpisov v lehote do 30 dní. atď. atď. To je potrebné implementovať a na to treba myslieť už vo fáze návrhu SW.