Hlavní navigace

Názor ke článku PostgreSQL: PL/pgSQL – Serverové programování 01 od Pavel Stěhule - To ale není konflikt SQL identifikátoru a PLpgSQL...

 • 11. 11. 2016 5:28

  Pavel Stěhule

  To ale není konflikt SQL identifikátoru a PLpgSQL proměnné - jedná se o tzv zastínění proměnné - pro každý blok můžete deklarovat proměnné bez ohledu na vnější bloky a používá se proměnná z aktuálního bloku. PLpgSQL se chová správně.
  Nicméně toto chování může být pro programátora z jazyků, kde tato možnost není překvapivá, a proto je lze blokovat nebo si vynutit varování:

  SET plpgsql.extra_warnings TO 'shadowed_variables';
  
  CREATE FUNCTION foo(f1 int) RETURNS int AS $$
  DECLARE
  f1 int;
  BEGIN
  RETURN f1;
  END
  $$ LANGUAGE plpgsql;
  WARNING: variable "f1" shadows a previously defined variable
  LINE 3: f1 int;
  
  SET plpgsql.extra_errors to 'shadowed_variables';
  create or replace function shadowtest(f1 int)
    returns boolean as $$
  declare f1 int; begin return 1; end $$ language plpgsql;
  ERROR: variable "f1" shadows a previously defined variable
  LINE 3: declare f1 int; begin return 1; end $$ language plpgsql;

  https://www.postgresql.org/docs/9.5/static/plpgsql-development-tips.html