Hlavní navigace

Názor ke článku Řádění copyrightové mafie od Michal Breškovec - Ještě si dovolím komentář ke copyrightu jako takovému....

  • 29. 9. 2013 13:18

    Michal Breškovec (neregistrovaný)

    Ještě si dovolím komentář ke copyrightu jako takovému. Upustím od historického kontextu, kdy se vlastně jednalo o kontrolu vladařem, případně církví, jaká díla se smí šířit atd., budu se věnovat záměru "moderního" copyrightu. Ten vznikl jako ochrana autora díla před (tehdy) tiskaři, tedy majiteli práv. Měl také autorovi umožnit získání určitou kompenzaci za svoji práci a podporovat vznik dalších děl. K tomuto účelu byla nastavena určitá doba "ochrany" díla, která byla tehdy s ohledem na rychlost (pomalost) šíření informací nastavena poměrně rozumně. Postupem času se zvyšující se produktivitou práce a životní úrovní docházelo rovněž k nárůstu významu kultury jako takové, jejímu šíření mimo "elitu" mezi "prostý lid". Tím samozřejmě došlo i k významnému nárůstu příjmů, jak autorů, tak hlavně majitelů práv. Bohužel majitelé práv využili a využívají svoje obrovské prostředky a tedy vliv k velkému tlaku na zákonodárce, k výraznému ovlivnění zákonů ve svůj prospěch - například doba "ochrany" se prodloužila na dnešní naprosto absurdní hodnotu. Tím se naprosto pokřivil trh (ostatně jako vždy v případě monopolu) a jak si můžete všimnout, původní účel copyrightu se prakticky naprosto obrátil.