Hlavní navigace

Názor ke článku Dopis ministru kultury od radon - [33] G68: Filosofové rádi generalizují a mají myšlenkový a...

 • 6. 6. 2007 18:15

  radon (neregistrovaný)

  [33] G68:
  Filosofové rádi generalizují a mají myšlenkový a slovní aparát, umožňující jejich generalizace a jiné nelogické myšlenkové kotrmelce vydávat téměř za axiomy. My pak, nefilosové, protože se dopouštíme stejných myšlenkových kotrmelců v "nižším levelu", míváme tendenci to těm filosofům baštit, zejména tehdy když konkrétní filosof svou autoritou podtrhne tu ideologii, které jsme podlehli.

  Realita je však vždy někde uprostřed mezi ideologiemi, které jsou v poměru k ní extrémy nazírání na ni samu.

  Ve směně generací a průběhu věků se vždy mísil altruismus se sobeckostí, kolektivismus s individualismem, a tak je to v pořádku - jedině tak mohlo až doposud lidstvo přežít jako druh i s tím, že si experimentálně prošlo různými směsmi uvedených -ismů a získávalo tak postupně zkušenost v tom, jaké směsi a poměry jsou pro další vývoj nevhodné.

  Co uvádíte je příkladem, jak ideologie může posunout nazírání člověka na realitu tak, že vidí jen jeden její pól jako důležitý a druhý se tak "ztrácí v mlze". Z toho pak plyne mentální kotrmelec, kdy jednak je extrém považován za normál, a pak i tomu, co je uprostřed, bývá přisuzována role antagonistického extrému a tak onálepkována. Tento přístup se může udržet v individuální mysli až fatálně, v kontextu celku je však vždy nějak vyrovnán (jeho rozpoznáním, identifikací, intuicí). Proto ideologie, i když dočasně mohou dosáhnout úspěchu v indoktrinaci myslí, nemohou nikdy natrvalo zvítězit nad zdravým rozumem.