Hlavní navigace

Názor ke článku Warez na kolejích, kdy tohle skončí? od LO - [24] Tor v [23] by vám vysvětlil, že...

  • 16. 12. 2007 21:26

    LO (neregistrovaný)

    [24] Tor v [23] by vám vysvětlil, že nehmotná věc je protimluv. Já ovšem vím, co chcete říci. Duševní vlastnictví zahrnuje minimálně autorské právo, patenty, ochranné známky a průmyslové vzory. V případě autorského práva je žádoucí, aby autor mohl rozložit náklady na tvorbu díla mezi velký počet čtenářů, tím mohl pokrýt náklady a dosáhnout zisku (asi byste nechtěl kupovat knihu nebo skladbu za pár milionů, na které vyšla tvorba). Proto mají autoři práva ke svým dílům (a dokonce se jich v naší legislativě nemohou vzdát).

    Když mluvíme o autorském právu, Newton s Leibnizem si těžko mohou nechat platit za použití integrálu, protože to není oblast, která by měla co do činění s autorským právem (a pochybuji, že jde o vynález). Nicméně kdybyste bez svolení Newtona přetiskoval jeho knihy, měl byste svého času problém. Ovšem protože je ochrana autorským právem časově omezená, nemají dnes potomci Newtona právo ani na platby za přetištění jeho knih.