Hlavní navigace

Názor ke článku Co zlepšit na českých VŠ? od David Hirsch - @Ondřej Surý Solidní argumenty: 1. lidé si navzájem rovni...

 • 17. 7. 2015 6:57

  David Hirsch (neregistrovaný) 90.180.76.---

  @Ondřej Surý
  Solidní argumenty: 1. lidé si navzájem rovni nejsou, nebyli a nikdy nebudou, 2. lepší socioekonomický status rodičů je předpokladem pro lepší výsledky jejich potomků, 3. elitářský systém je celosvětový, nic jako post sovětský egalitářský systém neexistuje, pokud máte na mysli současné období postupné transformace modelu vysokého školství zemí post sovětského svazu, je pouze dočasné a v čase dospěje ke stejnému modelu jako v současných anglosaských zemích, na socialismem odkojenou veřejnost nemůžete vystartovat se soukromým školstvím ze dne na den, dlouhodobě úspěšná indoktrinace se vždy musí provádět postupně po malých dávkách.

  @zboj
  Úplná privatizace vysokého školství v ČR je rozumným krokem ke snížení zátěže daňového poplatníka, odstranění byrokratických a neefektivních mechanismů VŠ využívajících státního rozpočtu k zaměstnávání zbytných lidí a realizování nepotřebných projektů, zavedení školného povede k vyšším profesním nárokům VŠ na své zaměstnance a bude daleko lépe reflekovat potřeby pracovního trhu a stávající trendy. Existenciální argumentace rektorů veřejných VŠ stojících na deset let starých akreditacích zahrnujících předměty, z nichž většina nemá konkrétní použití a není po nich poptávka by měla být exemplárním příkladem pro to, jak VŠ vypadat nemají.

  Bc. není k ničemu, naopak obsahuje zbytečně velké množství teoretických předmětů a předpokládá, že student jeho dokončením získá přípravu pro pokračování na postgraduálním stupni spolu se získáním předpokladů pro budoucí akademickou praxi, což je naprosto špatně, protože reálné potřeby trhu těchto profesních zaměření se pohybují na hranici 2% až 4% absolventů bakalářského stupně. Osobně jsem za zjednodušení bakalářského studia a lepší profilování absolventů s ohledem na praxi/podnikání mimo akademickou obec. Účelem VŠ na bakalářském stupni nesmí být zadržování studentů na mnoho let, ale co nejrychlejší a nejefektivnější příprava na jejich budoucí práci/business.